Menu

Υπηρεσιακά

Δείτε τις αλλαγές που έγιναν στις τελευταίες αναθέσεις, όπως τις καταγράφει το  https://xenesglosses.eu

 1. Οι ΠΕ86 από Γ ανάθεση πήγαν σε Β ανάθεση όσον αφορά τη διδασκαλία των μαθηματικών
 2. Οι ΠΕ85 ( με προτεραιότητα τους πρώην ΠΕ12.08) έχουν πλέον  Α ανάθεση τη Χημεία σε Γυμνάσιο και Λύκειο
 3. Οι ΠΕ87.01 (ιατροί) απέκτησαν Β ανάθεση τη βιολογία ενώ από τη Γ στη Β πήγαν
 4. οι ΠΕ88.01 Οι ΠΕ03 απέκτησαν Γ ανάθεση τη Γεωλογία
 5. Οι ΤΕ 16 απέκτησαν ξανά τη Β ανάθεση στη Μουσική
 6. Στα Καλλιτεχνικά μπήκαν σε Γ ανάθεση οι ΠΕ89.01
 7. Στη Βιολογία στην Α Λυκείου οι ΠΕ88.01 και οι ΠΕ87.01 την έχουν Β ανάθεση
 8. Γεωλογία στην Α Λυκείου προστέθηκαν στην Α ανάθεση οι ΠΕ81, ΠΕ85 και ΠΕ88.01
 9. Στη Βιολογία στη Β Λυκείου μπήκαν οι ΠΕ88.01 και οι ΠΕ87.01
 10. Στη Χημεία στη Γ Λυκείου μπήκαν οι ΠΕ85
 11. Από το ελεύθερο σχέδιο αφαιρέθηκαν οι ΠΕ89.01 ενώ παραμένουν στο Γραμμικό
 12. Στην Ιστορία της Τέχνης Γ ανάθεσης μπήκαν οι ΠΕ89.01

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ22/66584/Δ4 /2018

ΦΕΚ 1509/Β/2-5-2018

Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις των παρ. 5 (περ. α') και 14 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (Α' 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

2.Την παρ. 2 (περ. ι') του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α' 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 45 του ν. 4264/2014 (Α' 118), και συμπληρώθηκε με την παρ. 4 (περ. β') του άρθρου 39 του ν. 4403/2016 (Α' 125) και με την παρ. 2 (περ. β') του άρθρου 34 του ν. 4415/2016 (Α' 159).

3.Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α' 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

4.Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α' 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

5.Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

6.Τις διατάξεις του π.δ. 18/2018 (Α' 31) «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων».

7.Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 70/2015 (Α' 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων... Μετονομασία του

Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων...».

8.Το π.δ. 125/2016 (A' 210) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9.Την υπ' αριθμ. 201408/Υ1/25.11.2016 (Β' 3818) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη».

10.Την υπ' αριθμ. Φ2/88938/Δ4/1.6.2016 (Β' 1567) υπουργική απόφαση «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α'Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β' Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (A' 83)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11.Την υπ' αριθμ. Φ2/65921/Δ4/21.4.2017 (Β' 1426) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ' Τάξης Ημερήσιου και της Γ' και Δ' τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α' 83)» υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12.Την υπ' αριθμ. 12/15.3.2018 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

13.Την υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/86/65299/Β1/25.4.2018 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

14.Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Οι αναθέσεις των μαθημάτων του Επαγγελματικού Λυκείου ορίζονται ως εξής:

Ι. ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΩΝ Α' ΚΑΙ Β' ΤΑΞΕΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ.

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Α. Με τα μαθήματα πρώτης (Α') ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β') ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας καθώς και οι διδακτικές ώρες της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης της δεύτερης ειδικότητας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των έντεκα (11) διδακτικών ωρών.

Β. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων A' ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή A' ανάθεση. Αντίστοιχα, στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων Β' ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή Β' ανάθεση.

Γ. Η κατά προτεραιότητα διδασκαλία μαθήματος εντός της οικείας ανάθεσης των κλάδων και ειδικοτήτων ορίζεται εφόσον υπάρχει ειδικότερη συνάφεια του διδασκόμενου μαθήματος με το γνωστικό αντικείμενο του βασικού πτυχίου του εκπαιδευτικού και εφαρμόζεται όταν ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στην σχολική μονάδα α) δεν χαρακτηρίζεται υπεράριθμος, εκτός εάν δηλώσει ότι επιθυμεί να κριθεί υπεράριθμος και β) συμπληρώνει το υποχρεωτικό διδακτικό του ωράριο, εκτός αν επιθυμεί να το συμπληρώσει σε διαφορετική σχολική μονάδα.

Δ. Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ, από τα μαθήματα που αναφέρονται στην παρούσα ως Α' ή Β' ανάθεση, διδάσκουν μόνο τα εργαστηριακά μαθήματα, τα σχεδιαστικά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων.

Ε. Η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δώδεκα (12) διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό, ενώ σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκατρείς (13) και άνω διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς.

ΣΤ. Η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων του τομέα της Πληροφορικής σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δεκαέξι (16) διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό, ενώ σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκαεπτά (17) και άνω διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς.

Ζ. Η διδασκαλία μαθημάτων ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. τα οποία πραγματοποιούνται στα εργαστήρια των Τομέων Πληροφορικής και Διοίκησης και Οικονομίας, καθώς και η διδασκαλία σχεδιαστικών μαθημάτων σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δεκαέξι (16)διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό, ενώ σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκαεπτά  (17)και άνω διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς.

Η. Οι εκπαιδευτικοί της ειδικότητας ΠΕ89.01 των ΕΠΑ.Λ. μπορεί να διατίθενται σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την διδασκαλία του μαθήματος των Εικαστικών.

Θ. Τα μαθήματα ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς με την εξής σειρά προτεραιότητας:

Ο/Η εκπαιδευτικός διδάσκει:

α) στο σχολείο όπου είναι τοποθετημένος/η οργανικά ή προσωρινά:
1.μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
2.μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
3.μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε Α' και Β' ανάθεση)
β) σε τυχόν συστεγαζόμενη σχολική μονάδα ή σε σχολική μονάδα του ίδιου συγκροτήματος:
1.μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
2.μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας 3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε Α' και Β' ανάθεση)
γ) σε σχολική μονάδα της ίδιας ομάδας σχολείων:
1.μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
2.μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
3.μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε Α' και Β' ανάθεση)
δ) σε σχολική μονάδα όμορης ομάδας σχολείων:
1.μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
2.μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
3.μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε Α' και Β' ανάθεση)
ε) σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης:
1.μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
2.μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
3.μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε Α' και Β' ανάθεση).
 

Ι. Η Τρίτη (Γ') Ανάθεση αφορά στη βασική ειδικότητα και ενεργοποιείται μετά την 30η Σεπτεμβρίου, με απόφαση του ΠΥΣΔΕ, για τυχόν κενά που δεν έχουν καλυφθεί, με την ίδια σειρά που ακολουθείται στην περίπτωση της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης. Επίσης, μετά την 30η Σεπτεμβρίου, εφόσον υπάρχουν διδακτικές ώρες που δεν έχουν καλυφθεί στο σχολείο ή στο σχολικό συγκρότημα ή στα όμορα σχολεία ή σε άλλα σχολεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, τότε οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης ή της δεύτερης ειδικότητας μπορούν να υπερβούν τις έντεκα (11), μετά από σχετική απόφαση του ΠΥΣΔΕ.

Κ. Όλες οι παραπάνω οδηγίες ισχύουν και για όλα τα μαθήματα Τομέα Β' τάξης και τα μαθήματα ειδικότητας των ειδικοτήτων Γ' τάξης του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων των ΕΠΑ.Λ.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 201819.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

(  Δείτε τις αναθέσεις αναλυτικά.. )

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Instagram Gallery
Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο: (210) 2611632
(210) 2693269
Fax: (210) 2628332
Email: mail [@] 2epal-iliou.att.sch.gr

Get in contact

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 126 επισκέπτες και κανένα μέλος

Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Συντήρηση Ιστοσελίδας: Χουστουλάκη Ε.