Τηλέφωνο: 210.2628332 | Ανδρομάχης & Χασιάς 131.22 Ίλιον  | mail@2epal-iliou.att.sch.gr

Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Δημοσιεύτηκε από τον/την Χουστουλάκη Ε. στις

Τίτλοι σπουδών:
Οι απόφοιτοι της Ειδικότητας  παίρνουν δύο (2) τίτλους σπουδών

1. Πτυχίο  “Τεχνικού Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου”

2. Απολυτήριο Λυκείου, όμοια και ισότιμα με το Γενικό Λύκειο

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου αναμένεται να αποκτήσει, κατά την εκπαίδευση του, τις ακόλουθες γνώσεις και να εκτελεί τα παρακάτω επαγγελματικά έργα:

 • Να γνωρίζει τις βασικές αρχές της λειτουργίας του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, τις αξιοποιήσιμες δυνατότητές του και τους τρόπους εμπορικής διαχείρισης, συντήρησης και επέκτασής τους (δρυμοί, βιότοποι κ.λπ.).
 • Να προστατεύει τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον.
 • Να γνωρίζει και να εφαρμόζει τις κατάλληλες καλλιεργητικές τεχνικές για δένδρα θάμνους, άνθη και χλοοτάπητες.
 • Να αναγνωρίζει τα φυτά που χρησιμοποιούνται στην κηποτεχνία.
 • Να αναγνωρίζει τα υλικά άρδευσης.
 • Να αναγνωρίζει τα υλικά συνδεσμολογίας σωλήνων (μεταλλικών, Pvc, πολυαιθυλενίου).
 • Να εκτελεί βασικούς φυτωριακούς χειρισμούς και τεχνικές φύτευσης.
 • Να εκτελεί βασικούς χειρισμούς για τις ανθοκηπευτικές καλλιέργειες.
 • Να χρησιμοποιεί τις βασικές αρχές αρχιτεκτονικής του τοπίου.
 • Να σχεδιάζει μικρά έργα διαμόρφωσης τοπίου (χειρονακτικά- ηλεκτρονικά).
 • Να εκτελεί βασικούς χειρισμούς συντήρησης πρασίνου.
 • Να εγκαθιστά δίκτυα άρδευσης.
 • Να αναγνωρίζει, επιλέγει, χειρίζεται και συντηρεί μηχανήματα και εργαλεία (καλλιεργητές, ψαλίδια, σκαπτικά μηχανήματα, μικρούς εκσκαφείς και εργαλεία χειρός ) για εδαφοτεχνικά έργα.
 • Να εκτελεί βασικές εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και απλών κατασκευών διαμόρφωσης τοπίου.
 • Να χειρίζεται τον εξοπλισμό μιας επιχείρησης φυτοτεχνικών έργων ή ενός καταστήματος πώλησης σχετικού εξοπλισμούΝα αποκτήσει επιχειρηματική συνείδηση.
 • Να τηρεί βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό του χώρο.
 • Να αναπτύσσει βασικές ικανότητες επικοινωνίας.
 • Να γνωρίζει κα να χρησιμοποιεί τις βασικές αρχές της γεωργικής οικονομίας.
 • Να ετοιμάζει παραστατικά πώλησης και διακίνησης αγαθών.
Σχετικά με την Πρόσβαση σε Πανεπιστήμια

Ενημερωτικό Βίντεο

Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Μαθήματα Τομέα

Οι μαθητές και μαθήτριες που επιλέγουν τον Τομέα Γεωπονίας, φυτικής παραγωγής στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Τομέα και 12 ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας ανά εβδομάδα. Στη συνέχεια, στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ., αφού επιλέξουν μία από τις Ειδικότητες που παρέχει ο Τομέας, παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Ειδικότητας

Μαθήματα Τομέα Β΄Τάξης
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης
2 Περιβάλλον και Γεωργία 1Θ+2E
3 Φυτική Παραγωγή 2Θ+3E
4 Ζωική Παραγωγή 2Θ+1Ε
5 Τεχνολογία Τροφίμων 2Θ+2Ε
6 Αρχές Αρχιτεκτονικής Τοπίου 1Θ+1Ε
7 Στοιχεία Γεωργικών Εγκαταστάσεων & Γεωργικά Μηχανήματα 2Θ+1Ε
8 Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ
Πηγή: ΦΕΚ 1567/2-6-2016  
Μαθήματα Ειδικότητας – Γ΄Τάξη
ΜαθήματαΏρες
1.Σύγχρονες  Γεωργικές Επιχειρήσεις 3Θ 
2. Αρχές Βιολογικής Γεωργίας 3Θ 
3.Ανθοκομικά Φυτά 2Θ+2Ε
4.Εφαρμογές Αρδευτικών Δικτύων στην Κηποτεχνία 1Θ + 2Ε
5.Σχεδιασμός Φυτοτεχνικών Έργων 2Θ + 2Ε
6.Συντήρηση Κηποτεχνικών Εφαρμογών 2Θ+3Ε
Σύνολο: 23 ώρες
Πηγή:ΦΕΚ 2072 / 15.6.2017
Με έντονη γραμματοσειρά τα Πανελλαδικά Εξεταζόμενα Μαθήματα