Τηλέφωνο: 210.2628332 | Ανδρομάχης & Χασιάς 131.22 Ίλιον  | mail@2epal-iliou.att.sch.gr

Β΄ Φάση Εγγραφών-Τετάρτη 01-09 έως Δευτέρα 06-09

Δημοσιεύτηκε από τον/την Χουστουλάκη Ε. στις

Ξεκίνησε η Β΄ φάση κατ’ εξαίρεση ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφών, ανανέωσης εγγραφών και μετεγγραφών για το σχολικό έτος 2021-2022 από την Τετάρτη 01-09-2021 και ώρα 12:00 έως και τη Δευτέρα 06-09-2021 και ώρα 23:59 μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

Επισημαίνεται, ότι κατά το χρονικό αυτό διάστημα είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων, η τροποποίηση ή/και η διαγραφή τους, καθώς επίσης και η αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους.

Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/τριών την Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλει ο κηδεμόνας που έχει καταχωρισθεί ως «Κηδεμόνας e-εγγραφές» στο ΠΣ myschool. Σε περίπτωση ενήλικων μαθη-τών/τριών, Ηλεκτρονική Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι, με τους δικούς τους κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), εφόσον είναι καταχωρισμένοι στο ΠΣ myschool (ως κηδεμόνες του εαυτού τους).

 📖Εδώ μπορείτε να βρείτε έναν σύντομο οδηγό για τις ηλεκτρονικές εγγραφές

✔ Επισήμανση

Σε περίπτωση που κάποιος γονέας/κηδεμόνας ή ενήλικος μαθητής έχει δυσκολία να υποβάλλει μόνος του την ηλεκτρονική αίτηση μπορεί να απευθυνθεί στο σχολείο (αφού όμως προηγηθεί τηλεφωνικό ραντεβού)

Τα αποτελέσματα κατανομής των μαθητών/τριών μέσω της επιλογής «Οι αιτήσεις μου» (κουμπί επάνω δεξιά μετά την είσοδο μέσω TAXIS) θα είναι ορατά:

  • Για τα ΕΠΑ.Λ. από την Τετάρτη 08-09-2021 και ώρα 09.00. Οι μαθητές/τριες ή οι κηδεμόνες τους, εφόσον είναι ανήλικοι/ες, οφείλουν να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους την Τετάρτη 08-09-2021 και την Πέμπτη 09-09-2021 στη σχολική μονάδα που έχουν κατανεμηθεί.

Προσοχή

Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή στο σχολείο θα πρέπει οι κηδεμόνες:

Να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email του σχολείου mail@2epal-iliou.att.sch.gr  τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Την Υπεύθυνη Δήλωση που θα βρείτε εδώ (ΕΝΤΥΠΟ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ)
2. Το έντυπο – απόδειξη της εγγραφής , αυτό που έχετε κατεβάσει από την ιστοσελίδα του υπουργείου που κάνατε την εγγραφή.
3. Την Αίτηση Εγγραφής που θα βρείτε εδώ (Αίτηση Εγγραφής)
4. Κατάλληλος τίτλος σπουδών (Προσοχή : Τα Απολυτήρια Γυμνασίου έρχονται Υπηρεσιακά)
5. Φωτοτυπία ταυτότητας ή Διαβατηρίου Κηδεμόνα και Μαθητή
6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
7. Συμπληρωμένο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή -Α.Δ.Υ.Μ ( για τις νέες εγγραφές που θα παρακολουθούν και μαθήματα Γενικής Παιδείας από Καρδιολόγο, Παθολόγο και Γενικής Ιατρικής. (Προθεσμία έως τέλος Σεπτέμβριου) Κατεβάστε από εδώ το Α.Δ.Υ.Μ
8.Τρεις έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
9. Άδεια παραμονής, και πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένα (Για αλλοδαπούς)