Τηλέφωνο: 210.2628332 | Ανδρομάχης & Χασιάς 131.22 Ίλιον  | mail@2epal-iliou.att.sch.gr

Φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής -Εγγραφές, μετεγγραφές (ΦΕΚ)

Δημοσιεύτηκε από τον/την Χουστουλάκη Ε. στις

Από την ΔΔΕ  Γ΄Αθήνας

Για τη φοίτηση των μαθητών και μαθητριών εξακολουθεί να ισχύει η υπ΄ αρ. 9942/4/21-5-2019 ΥΑ (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019) «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», έτσι όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί έως σήμερα.

 

Αναλυτικά, η υπ΄ αριθμ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 ΥΑ (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019) συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε ως εξής:

 

  1. Ν. 4653/2020 (ΦΕΚ 12/Α/24-1-2020)
  2. Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020)
  3. ΥΑ 59105/Η2/19-5-2020 (ΦΕΚ 2356/Β/16-6-2020)
  4. ΥΑ 73111/ΓΔ4/12-6-2020 (ΦΕΚ 2397/Β/17-6-2020)
  5. ΥΑ 80233/ΓΔ4/25-6-2020 (ΦΕΚ 2629/Β/29-6-2020)
  6. ΥΑ 61178/ΓΔ4/28-5-2021 (ΦΕΚ 2286/Β/01-06-2021)  (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘ. 25 – ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ- Φ.Α.-ΜΟΥΣΙΚΗ, …)
  7. ΥΑ 72367/ΓΔ4/17-06-2021 (ΦΕΚ 2675/Β/24-06-2021)   (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘ. 9 & 22 – ΕΓΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ- ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ)
  8. ΥΑ 122716/ΓΔ4/29-09-2021 (ΦΕΚ 4614/Β/6-10-2021)   (ΤΡΟΠΟΠ. ΑΡΘ. 14)
  9. ΥΑ 31099/ΓΔ4/18-03-2022 (ΦΕΚ 1415/Β/24-03-2021)   (ΤΡΟΠΟΠ. ΑΡΘ. 24)
  10. ΥΑ 77231/ΓΔ4/23-06-2022 (ΦΕΚ 3323/Β/28-06-2022)   (ΤΡΟΠΟΠ. ΑΡΘ. 9,22,26)

 

Για τη διευκόλυνσή σας, σας επισυνάπτουμε μία κωδικοποιημένη μορφή της Υ.Α. ως ένα χρηστικό εργαλείο νομικής πληροφόρησης και το οποίο σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τα επίσημα κανονιστικά κείμενα, όπως αυτά βρίσκονται δημοσιευμένα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΦΕΚ 2005 -YA_79942_ΓΔ4_2019_ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 ➡ Λήψη