Τηλέφωνο: 210.2611632 | Ανδρομάχης & Χασιάς 131.22 Ίλιον  | mail(@)2epal-iliou.att.sch.gr

Σας ενημερώνουμε ότι οι εκλογές για τα μαθητικά συμβούλια θα γίνουν ως εξής :

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗ : Πέμπτη 31/1/19, την 2η ώρα

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ : Πέμπτη 31/10/19,   ώρες 3η – 5η             

Οι μαθητές προσέρχονται κανονικά στο σχολείο από την 1η ώρα (αν κάποιο τμήμα δεν έχει μάθημα την 1η ώρα θα πρέπει να είναι στο σχολείο το αργότερο στις 8.50 )

ΠΡΟΣΟΧΗ :

α. Δηλώσεις υποψηφίων, για το Δεκαπενταμελές, μέχρι την Τετάρτη 30/10/19, την 5η ώρα, (μετά θα εκτυπωθούν τα ψηφοδέλτια).

β. Οι 6 μαθητές που θα συμμετέχουν στην εφορευτική επιτροπή, 2 από κάθε τάξη, δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι .

γ. Την Πέμπτη 31/10, την 3η ώρα, θα γίνει στο Αμφιθέατρο παρουσίαση των υποψηφίων και στη συνέχεια (4η και 5η ώρα) θα ακολουθήσει η ψηφοφορία στο διδακτήριο, ως εξής :

Α΄ Τάξη, στην αίθουσα 1

Β΄ Τάξη, στην αίθουσα 2 και

Γ΄ Τάξη, στην αίθουσα 3

Στη συνέχεια οι κάλπες θα σφραγιστούν και θα κλειδωθούν στο γραφείο της Δνσης .

δ. Η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων θα ολοκληρωθεί, από τα 6 μέλη της εφορευτικής επιτροπής, την Παρασκευή 01/11/19 και στη συνέχεια θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα .

Δείτε παρακάτω τον Κανονισμό Λειτουργίας των Μαθητικών Συμβουλίων

Κατηγορίες: Ενημέρωση