Τηλέφωνο: 210.2628332 | Ανδρομάχης & Χασιάς 131.22 Ίλιον  | mail@2epal-iliou.att.sch.gr

Εκπαιδευτική στο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά

Δημοσιεύτηκε από τον/την Χουστουλάκη Ε. στις

Κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς (18-01-2019) οι μαθητές του τομέα πληροφορικής του σχολείου μας είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν το Ερευνητικό κέντρο “Αθηνά”


IMuSiCA

Το Ε.Κ. «Αθηνά» είναι το μοναδικό Ερευνητικό Κέντρο στη χώρα με αποκλειστικό προσανατολισμό τις τεχνολογίες και τις εφαρμογές της Πληροφορικής. Διεξάγει υψηλής ποιότητας Έρευνα, αναπτύσσει Τεχνολογίες και συμβάλλει στην παραγωγή Καινοτομίας στα πεδία της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και των Υπολογιστικών Επιστημών.

Οι μαθητές ενημερώθηκαν από τους επιστήμονες του Κέντρου για τους σκοπούς και τους στόχους τους και είχαν μια πλήρη διαδραστική εμπειρία σε ένα σύνολο από καινοτόμα εργαλεία :

IMuSiCA

Tο οποίο περιλαμβάνει υπηρεσίες λογισμικού που ενσωματώνονται σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα όπως:

  • ένα διαδραστικό 3D περιβάλλον για τη σχεδίαση εικονικών μουσικών οργάνων,
  • προηγμένες τεχνολογίες για την υπολογιστική παραγωγή και ανάλυση μουσικής,
  • πολυτροπική διάδραση με χρήση χειρονομιών και ψηφιακού στυλό για την εκτέλεση και συνδημιουργία μουσικής,
  • 3Δ εκτύπωση για την φυσική αποτύπωση του εικονικού μουσικού οργάνου.

WHOLODANCE

Το έργο εστιάζει στη σχεδίαση και ανάπτυξη εξατομικευμένων εργαλείων και συστημάτων πληροφορικής και νέας τεχνολογίας για την υποστήριξη της εκμάθησης και της εκπαίδευσης του χορού. Αφορά στην ανάπτυξη καινοτομίας, σχεδιάζοντας και προσφέροντας:

  • εφαρμογές ενσώματης διάδρασης (μέσω κίνησης)
  • σύγχρονες μεθόδους καταγραφής και απεικόνισης της ανθρώπινης κίνησης (χρήση αισθητήρων, 3Δ απεικονίσεις, τεχνολογίες ολογραμματικής προβολής και εικονικής πραγματικότητας, οπτικοακουστική διάδραση κ.α),
  • ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου και αποθήκευσής του σε ενιαία πλατφόρμα με εξειδικευμένες υποσημειώσεις και υπηρεσίες,
  • λειτουργικότητες, όπως αναζήτηση ομοιότητας με βάση την κίνηση, των χαρακτηριστικών του χορού και της εκμάθησή του
  • εξατομικευμένες λύσεις σε διάφορα επίπεδα με βάση συγκεκριμένα μαθησιακά μοντέλα.