Τηλέφωνο: 210.2628332 | Ανδρομάχης & Χασιάς 131.22 Ίλιον  | mail@2epal-iliou.att.sch.gr

Ενημέρωση για γνωματεύσεις μαθησιακών δυσκολιών

Δημοσιεύτηκε από τον/την Χουστουλάκη Ε. στις

Μετά την έκδοση του Ν. 4823/3-8-2021 (ΦΕΚ 136 τΑ) τα ΚΕΔΑΣΥ έχουν την αποκλειστική  αρμοδιότητα της αντικατάστασης των γραπτών δοκιμασιών με προφορικές (αρ. 11, παρ.αθ). Με τον ίδιο Νόμο καθορίζεται ότι «..Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύνανται να αξιολογούν Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες μαθητών που φοιτούν μέχρι και την Α’ τάξη Λυκείου όλων των τύπων, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους…» (αρ. 53, παρ. 3). Οι γνωματεύσεις, που έχουν εκδοθεί από άλλους φορείς πριν την έκδοση του παραπάνω Νόμου και έχουν μόνιμη ισχύ εξακολουθούν να ισχύουν, με την προϋπόθεση ότι κατά την αλλαγή  βαθμίδας (από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο) έχει γίνει  επαναξιολόγηση του/της μαθητή/τριας

Ν. 4823

 ➡ Λήψη