Τηλέφωνο: 210.2611632 | Ανδρομάχης & Χασιάς 131.22 Ίλιον  | mail@2epal-iliou.att.sch.gr

Ενημέρωση για «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής», μαθητών/ριών για το σχολικό έτος 2020 – 2021

Δημοσιεύτηκε από τον/την Χουστουλάκη Ε. στις

Δ΄Φάση Ηλεκτρονικών Εγγραφών

Μαθητές που για οποιοδήποτε λόγο δεν κατάφεραν να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονική εγγραφή κατά τις προηγούμενες φάσεις, έχουν εκ νέου την δυνατότητα ηλεκτρονικής εγγραφής αποκλειστικά κατά το διάστημα από το Σάββατο 05 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 09.00 έως και την Τετάρτη 09 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 23.59. στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

Ποιους αφορά;

Όλους τους μαθητές/-τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημοσίων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020-2021.

Ποιες ημερομηνίες μπορώ να κάνω εγγραφή;

Από την Πέμπτη 18-06-2020 και ώρα 09.00 μέχρι και την Πέμπτη 02-07-2020 και ώρα 23.59.

Πώς κάνω εγγραφή;

Η υποβολή της «Ηλεκτρονικής Αίτησης εγγραφής», γίνεται μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

Ποιος θα κάνει την εγγραφή;

Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/-τριών την Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλει ο κηδεμόνας που έχει καταχωριστεί ως «πρώτος κηδεμόνας» στο ΠΣ myschool.

Τι χρειάζεται να ξέρω για να κάνω την εγγραφή;

  • Τους κωδικούς taxisnet του κηδεμόνα που είναι δηλωμένος στο σχολείο.

Σε περίπτωση που δεν διαθέτει προσωπικούς κωδικούς Taxisnet:

α. εκδίδει κωδικούς Taxisnet ή
β. επικοινωνεί με το σχολείο τελευταίας φοίτησης, ώστε να δηλωθεί ως “κηδεμόνας e-eggrafes” ο/η κηδεμόνας που διαθέτει κωδικούς Taxisnet.

  • Τον Αριθμό Μητρώου (Α.Μ.) του μαθητή ή της μαθήτριας. (Θα τον βρείτε στον έλεγχο προόδου που έχετε πάρει).

Όταν ολοκληρώσω την ηλεκτρονική εγγραφή τι κάνω;

Κατεβάζω το σχετικό έντυπο – απόδειξη της ηλεκτρονικής εγγραφής.

Πρέπει να καταθέσω κάτι στο 2ο ΕΠΑΛ Ιλίου;

Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή θα πρέπει υποχρεωτικά οι κηδεμόνες να:

Α. Συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τη φόρμα που έχει δημιουργηθεί από το σχολείο για το σκοπό αυτό και επέχει την θέση Υπεύθυνης Δήλωσης  (θα την βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο)

Β. Αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email του σχολείου mail@2epal-iliou.att.sch.gr τα παρακάτω:

  1. Το έντυπο – απόδειξη της εγγραφής , αυτό που έχετε κατεβάσει από την ιστοσελίδα του υπουργείου που κάνατε την εγγραφή.
  2. Κατάλληλος τίτλος σπουδών (Προσοχή : Τα Απολυτήρια Γυμνασίου έρχονται Υπηρεσιακά)
  3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή Διαβατηρίου Κηδεμόνα και Μαθητή
  4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  5. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ), για τις νέες εγγραφές που θα παρακολουθούν και μαθήματα Γενικής Παιδείας.Από Καρδιολόγο, Παθολόγο και Γενικής Ιατρικής. (Προθεσμία έως τέλος Σεπτέμβρη 2020)
  6. Τρεις έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
  7. Άδεια παραμονής, και πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένα (Για αλλοδαπούς)

Ιδιαίτερη Επισήμανση

Λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση του νέου κορωνοϊού COVID-19 επιβάλλεται να καταβληθεί προσπάθεια ώστε όλη η παραπάνω διαδικασία της εγγραφής να ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά χωρίς φυσική παρουσία στο σχολείο. Μόνο στις εξαιρετικές περιπτώσεις που υπάρχει ιδιαίτερη δυσκολία στην ηλεκτρονική εγγραφή του μαθητή θα πρέπει οι κηδεμόνες να προσέρχονται στο σχολείο, μετά από ραντεβού στο τηλέφωνο 210.2611632 για τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 9:00 π.μ. με 13:00 μ.μ.

Αν η δυσκολία που αντιμετωπίζετε αφορά μόνο στην ηλεκτρονική αποστολή των εγγράφων στο σχολείο τότε ΟΦΕΙΛΕΤΕ  να τα προσκομίσετε αυτοπροσώπως την Πέμπτη 2 Ιουλίου και την Πέμπτη 9 Ιουλίου (09:00 πμ έως 13:00 μμ )

Προσοχή: Η οριστική εγγραφή ολοκληρώνεται προσκομίζοντας είτε ηλεκτρονικά είτε με φυσική παρουσία όσα δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση στο σχολείο

Από τη Διεύθυνση

Κατηγορίες: Ενημέρωση-Νέα