Τηλέφωνο: 210.2628332 | Ανδρομάχης & Χασιάς 131.22 Ίλιον  | mail@2epal-iliou.att.sch.gr

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δημοσιεύτηκε από τον/την Χουστουλάκη Ε. στις

      2ου ΕΠΑ.Λ. ΙΛΙΟΥ

Με τον όρο σχολικός κανονισμός εννοούμε το σύνολο των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις, για να πραγματοποιείται αποτελεσματικά το έργο του σχολείου, μέσα στα πλαίσια της δημοκρατικής οργάνωσής του και αποβλέπουν στη διαμόρφωση  ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος που θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις με αμοιβαίο σεβασμό και αναγνώριση. Η εγγραφή των μαθητών στο σχολείο προϋποθέτει την αποδοχή του από τους γονείς και τους μαθητές.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

 • Το 2ο ΕΠΑ.Λ. Ιλίου  αρχίζει τη λειτουργία του στις 08.15 π.μ. με και συμπληρώνει τις 7 ώρες λειτουργίας του στις 14.05 μ.μ.
 •  Οι μαθητές που δεν βρίσκονται στο σχολείο μέχρι τις 08.15 π.μ. δεν γίνονται δεκτοί από τον καθηγητή της πρώτης ώρας, με αποτέλεσμα να λάβουν μία   αδικαιολόγητη απουσία. Αν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους για τους οποίους δεν ευθύνονται (ακραία καιρικά φαινόμενα, καθυστέρηση λεωφορείων κλπ), οφείλουν να απευθύνονται στον Διευθυντή ο οποίος θα κρίνει αν θα εισέλθουν στην τάξη.
 • Όλοι οι μαθητές και οι καθηγητές της πρώτης ώρας οφείλουν να παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση και προσευχή στο προαύλιο του σχολείου, οι δε εφημερεύοντες καθηγητές πρέπει να βρίσκονται  στο σχολείο στις 8:00 π.μ.
 • Κανένας μαθητής του σχολείου δεν μπορεί να αποχωρήσει από το σχολείο πριν τη λήξη του προγράμματος.  Αν προκύψει σοβαρός  λόγος υγείας ή προσωπικός ή οικογενειακός λόγος και χρειαστεί να αποχωρήσει ο μαθητής θα πρέπει  να δοθεί άδεια από το Διευθυντή του σχολείου και να ενημερωθεί ο γονέας ή ο κηδεμόνας του μαθητή.

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ

 • Οποιοσδήποτε δεν ανήκει στη σχολική κοινότητα του 2ο ΕΠΑ.Λ. Ιλίου  δεν έχει δικαίωμα εισόδου και παραμονής στο χώρο του σχολείου Οι επισκέπτες (γονείς, προμηθευτές κτλ) πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στον Διευθυντή ή στον εφημερεύοντα καθηγητή.
 •  Δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών στο χώρο του γραφείου καθηγητών χωρίς πρόσκληση των ίδιων των καθηγητών.
 • Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να τηρούν τους κανόνες υγιεινής (μάσκες αντισιπτικά κλπ), τόσο στις αίθουσες όσο και στο προαύλιο, για την αποφυγή μετάδοσης του covid 19.

ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • Το σχολείο θεωρεί την συμμετοχή των μαθητών στις σχολικές δραστηριότητες (παρελάσεις, σχολικοί εορτασμοί, περίπατοι, εκδρομές) ως υποχρέωσή τους. Οι σχολικές γιορτές και οι διδακτικές επισκέψεις που πραγματοποιεί το σχολείο αποτελούν τμήμα της σχολικής ζωής και όσοι μαθητές απουσιάζουν λαμβάνουν τις αντίστοιχες απουσίες.
 • Η συμπεριφορά των μαθητών κατά τη διάρκεια των εορτών   θα πρέπει να είναι ανάλογη με αυτή κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.
 • Στις διδακτικές επισκέψεις, οι μαθητές  και οι κηδεμόνες ενημερώνονται εκ των προτέρων και υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία επιτρέπουν στους μαθητές τη συμμετοχή τους στην αντίστοιχη σχολική δράση.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

Μέσω της λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων οι μαθητές θέτουν τα θέματα που τους απασχολούν. Η διεκδίκηση των αιτημάτων τους γίνεται με κόσμιο τρόπο και πάντα στα πλαίσια των ισχυόντων νόμων. Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας φροντίζουν να λύνουν τα προβλήματά τους με κατανόηση και διάλογο, αποφεύγοντας την ένταση και τις παράνομες πράξεις (καταστροφές, άσκηση βίας, παρεμπόδιση εισόδου στην τάξη ή στη σχολική μονάδα).

                                      ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ- ΚΕΝΟ

Όταν σε κάποιο τμήμα δε γίνεται μάθημα λόγω απουσίας του καθηγητή ή για κάποιο άλλο λόγο, οι μαθητές δεν ενοχλούν τους συμμαθητές και τους καθηγητές. Ο πρόεδρος του τμήματος απευθύνεται στον Διευθυντή ή στον Υποδιευθυντή, οι οποίοι φροντίζουν να τους απασχολήσουν δημιουργικά στην τάξη ή όπου αλλού κρίνουν ορθό.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ           

            Οι μαθητές ζητούν από τους καθηγητές τους:

 • Να σέβονται την προσωπικότητά τους.
 • Να μην κάνουν διακρίσεις εις  βάρος τους.
 • Να τους αντιμετωπίζουν  με κατανόηση.
 • Να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη τους.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΕΣ

 • Όταν οι μαθητές δε συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του Διευθυντή και των καθηγητών τους και τους κανόνες του σχολείου, θα υποστούν  τις  ανάλογες κυρώσεις. Αυτές μπορεί να κυμαίνονται από την απλή παρατήρηση, την  ωριαία αποβολή, την αποβολή από μία μέχρι πέντε ημέρες, μέχρι και την οριστική απομάκρυνση  από το σχολείο, ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος.
 • Όταν τιμωρούνται με ωριαία  αποβολή από το μάθημα οι μαθητές παραμένουν στο χώρο του σχολείου και απασχολούνται δημιουργικά σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή ή άλλου εκπαιδευτικού.
 • Οι ποινές που επιβάλλονται έχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα και μοναδικός στόχος τους  είναι να  συνειδητοποιήσουν οι μαθητές το σφάλμα τους και να μην το επαναλάβουν στο μέλλον.

ΑΠΟΥΣΙΕΣ

 • Οι μαθητές δεν πρέπει να κάνουν αδικαιολόγητα απουσίες, διότι με 50 και άνω αδικαιολόγητες απουσίες είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν την τάξη όπως και αν το σύνολο των απουσιών του ξεπεράσει τις 114.
 • Σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας, αυτές θα πρέπει να δικαιολογηθούν αμέσως μετά την επιστροφή του μαθητή.

Οι γονείς ενημερώνονται, αν οι μαθητές υπερβούν τις 25 απουσίες, με sms, στο τηλέφωνο που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή του μαθητή.

ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη, για να διατηρηθεί ένα ευχάριστο σχολικό περιβάλλον, κατάλληλο για μάθηση.

Για την επιτυχία αυτού του σκοπού οι μαθητές οφείλουν:

 • Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής (μάσκες αντισιπτικά κλπ), τόσο στις αίθουσες όσο και στο προαύλιο, για την αποφυγή μετάδοσης του covid 19.
 • Να σέβονται την κινητή και την ακίνητη περιουσία του σχολείου.
 • Να μη ρυπαίνουν το σχολικό χώρο, να μη γράφουν στα θρανία  και τους  τοίχους και να μην καταστρέφουν τον εξοπλισμό.
 • Να φροντίζουν  για την καλαίσθητη εμφάνιση τόσο των τάξεών τους, όσο και του σχολείου και του αύλειου χώρου γενικότερα.
 • Αν κάποιος μαθητής αντιληφτεί ότι ένας μαθητής παραβαίνει κάποιους από τους παραπάνω κανόνες, θα πρέπει να το αναφέρει στον εφημερεύοντα καθηγητή ή στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Οι γονείς επιτελούν ένα πολύ ουσιαστικό ρόλο μέσω του συλλόγου τους. Ένα ρόλο που απαιτεί τη συνεχή και συστηματική τους συμμετοχή στα τεκταινόμενα του σχολείου.

 • Οι γονείς- κηδεμόνες εγγράφουν τον μαθητή στο σχολείο, στο τέλος της σχολικής χρονιάς  για την επόμενη. Οφείλουν να συμπεριφέρονται στο  Διευθυντή του σχολείου και στους καθηγητές με το σεβασμό που επιβάλλει το λειτούργημα τους και ο χώρος του σχολείου.
 • Οι γονείς και οι κηδεμόνες μπορούν να ενημερώνονται για την επίδοση και την πρόοδο των παιδιών τους. Στο τέλος κάθε τετραμήνου οφείλουν να προσέρχονται στο χώρο του σχολείου, για να  πάρουν τους ελέγχους προόδου και να ενημερωθούν για τη μαθητική τους επίδοση.
 • Οι γονείς– κηδεμόνες  οφείλουν  να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων και του Σχολικού Συμβουλίου όταν κληθούν.
 • Οφείλουν να ενημερώνουν τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό κάθε τμήματος,  για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, το οποίο  μπορεί να υπάρχει και  να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του μαθητή.
 • Σε περίπτωση  απουσίας του μαθητή από το σχολείο θα πρέπει να ενημερώνεται ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός από τον κηδεμόνα. Θα πρέπει να προσέλθουν μέσα σε διάστημα 10 εργάσιμων  ημερών για τη δικαιολόγηση των απουσιών του μαθητή.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 • Ο Διευθυντής του σχολείου μεριμνά για τη σωστή εφαρμογή της εκπαιδευτικής νομοθεσίας, από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα.
 • Θέτει επιτεύξιμους και υλοποιήσιμους στόχους και φροντίζει  να εξασφαλίζει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξή τους.
 • Είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και μεριμνά για την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.
 • Μαζί με το Σύλλογο Διδασκόντων φροντίζει  για την ασφάλεια των μαθητών, για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και την καθαριότητα.
 • Ενημερώνεται για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές και φροντίζει με δημοκρατικό τρόπο να επιλύει τις διαφορές.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Τηρούν τη νομοθεσία, σέβονται την ιεραρχία, συνεργάζονται μεταξύ τους, με το Διευθυντή του σχολείου και τους σχολικούς συμβούλους.  
 • Έργο των εκπαιδευτικών του σχολείου είναι η διδασκαλία και η  διαπαιδαγώγηση των μαθητών.
 • Οι υποχρεώσεις του εκπαιδευτικού  δεν περιορίζονται μόνο στο επιστημονικό/γνωστικό του αντικείμενο, αλλά  διευρύνονται και στη διάπλαση  σωστών χαρακτήρων.
 • Οι καθηγητές πρέπει να ενημερώνουν τους γονείς για την επίδοση των μαθητών, για τη διαγωγή τους και για τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας.
 • Οφείλουν να έχουν απενεργοποιημένα τα κινητά τους τηλέφωνα και να προσέρχονται εγκαίρως στο σχολείο.
 • Προσέχουν ιδιαίτερα τη μορφή της γλώσσας που χρησιμοποιούν στους μαθητές του σχολείου και απαγορεύεται να καπνίζουν σε οποιοδήποτε χώρο του σχολείου.
 • Είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της τάξης κατά τη διάρκεια των μαθημάτων  και των διαλειμμάτων.
 • Σέβονται τον κάθε μαθητή και καλλιεργούν στους μαθητές αισθήματα αυτοπειθαρχίας, σεβασμού, δικαιοσύνης. Προσπαθούν να δημιουργήσουν  ήρεμο, δημοκρατικό και συνεργατικό κλίμα για την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος.
 • Αναφέρουν στη Διεύθυνση του σχολείου περιπτώσεις σχολικής βίας, που τυχόν έχει υποπέσει στην αντίληψή τους.
 • Συνεργάζονται μεταξύ τους και κυρίως οι εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας που διδάσκουν στα τμήματα της ίδιας τάξης.
 • Οι εφημερεύοντες καθηγητές είναι υπεύθυνοι για την εύρυθμη λειτουργία  και ασφάλεια των μαθητών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.
 • Σε περίπτωση απεργίας ή στάσης εργασίας ενημερώνουν τον Διευθυντή του σχολείου πριν  από την έναρξη του σχολικού ωραρίου. Όσοι δεν απεργούν προσέρχονται από την πρώτη ώρα, για να υπάρχει η δυνατότητα αντιμετώπισης προβλημάτων που έχουν σχέση με την ασφάλεια των μαθητών.

ΜΑΘΗΤΕΣ

 • Δεν επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση / φωτογράφιση στο χώρο του σχολείου.
 • Η δολίευση των εξετάσεων και η αντιγραφή κατά τη διάρκεια των εξετάσεων τιμωρούνται, όπως προβλέπει  η νομοθεσία.
 • Για οποιοδήποτε πρόβλημα που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μόνοι τους, καταφεύγουν  στον εφημερεύοντα καθηγητή, στον υπεύθυνο του τμήματός τους ή τέλος στον Διευθυντή του σχολείου.
 • Δεν επιτρέπεται να  βωμολοχούν  να  χειροδικούν ή να ασκούν άλλου τύπου βία.
 • Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε εξωσχολικούς. Αν κάποιος εξωσχολικός θελήσει να επικοινωνήσει με μαθητή, πρέπει να πάρει άδεια από το Διευθυντή.
 • Οι μαθητές μπαίνουν στην αίθουσα μόλις χτυπήσει το κουδούνι. Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφών και αναψυκτικών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Επίσης, το κάπνισμα και  το αλκοόλ απαγορεύονται στο χώρο του σχολείου.
 • Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος πρέπει να βρίσκονται στο προαύλιο του σχολείου και να χρησιμοποιούν τους κοινόχρηστους χώρους προσεκτικά.
 • Είναι πειθαρχημένοι στην τάξη και παρακολουθούν τον καθηγητή με προσοχή, χωρίς να ενοχλούν τους συμμαθητές τους.
 • Δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο  κινητά τηλέφωνα. Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής  έχει  στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο, υποχρεούται καθ όλη τη διάρκεια της παραμονής του εντός του σχολικού χώρου, να το έχει εκτός λειτουργίας μέσα στην τσάντα του.
 • Απαγορεύεται κάθε είδους βία (λεκτική, σωματική, ψυχολογική). Ο ευτελισμός και η κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων και φωτογραφιών μαθητών και καθηγητών, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θεωρούνται παραπτώματα και τιμωρούνται.
 • Στο διάλειμμα όλοι οι μαθητές βγαίνουν στην αυλή  και οι αίθουσες αερίζονται. Η παραμονή τους στις τάξεις δικαιολογείται μόνο όταν είναι ασθενείς και πάρουν άδεια από τον εφημερεύοντα καθηγητή ή  τον Διευθυντή του σχολείου.
 • Δεν επιτρέπεται να αποχωρούν από το σχολείο, χωρίς άδεια από το Διευθυντή του σχολείου.  
 • Δεν επιτρέπεται ο μαθητής να προσβάλλει ή να υποτιμά άλλο συμμαθητή του για εθνικούς, θρησκευτικούς, φυλετικούς ή άλλους λόγους.
 • Το κυλικείο του σχολείου χρησιμοποιείται  από τους μαθητές μόνο κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στο χώρο του. 

ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΟΙ

 • Οι απουσιολόγοι του κάθε τμήματος ορίζονται από τον υπεύθυνο καθηγητή με βάση την βαθμολογία που συγκέντρωσαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου σχολικού έτους.
 • Στην  αρχή κάθε διδακτικής ώρας καταχωρεί τις απουσίες στους απόντες και ζητά από τον καθηγητή κάθε διδακτικής ώρας να ελέγξει και να υπογράψει το απουσιολόγιο.
 • Κατά τη διάρκειά του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη και διατήρηση σε άριστη κατάσταση του απουσιολογίου.
 • Μετά το τέλος του σχολικού προγράμματος ο  απουσιολόγος παραδίδει το δελτίο των απουσιών στη διεύθυνση του σχολείου.

ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ο εκπαιδευτικός οφείλει να παρατηρεί, να κατανοεί και  να σέβεται την προσωπικότητα του κάθε μαθητή και τις ιδιαιτερότητες της οικογένειάς του. Επιλέγει τους κατάλληλους διδακτικούς τρόπους και παιδαγωγικές μεθόδους ανάλογα με  τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.

Οι εκπαιδευτικοί  όταν αξιολογούν λαμβάνουν υπ’ όψιν τους τα ακόλουθα:

 • τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα και την καθημερινή προφορική τους επίδοση
 • την επίδοσή τους στις γραπτές δοκιμασίες (ωριαίο διαγώνισμα και ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία)
 • τη συμμετοχή στις εργασίες που γίνονται μέσα στην τάξη και τη συνεργασία που έχουν στις ομαδοσυνεργατικές εργασίες.
 • τη συμπεριφορά τους απέναντι στους συμμαθητές τους και στους καθηγητές τους

Στο τέλος κάθε τετραμήνου ο εκπαιδευτικός αξιολογεί την επίδοση των μαθητών και παραδίδει τη βαθμολογία   στον Διευθυντή του σχολείου. Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων ορίζουν την ημερομηνία κατά την οποία θα ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους και θα παραλάβουν τον έλεγχο προόδου οι γονείς / κηδεμόνες.

Το σχολείο για να μπορέσει να πετύχει τον σκοπό του πρέπει να υπάρχει συνεχής συνεργασία μεταξύ γονέων, μαθητών και καθηγητών.

Δεκ/λές Συμβούλιο      Εκπ/πος Δήμου Ιλίου     Εκπ/κοί          Διευθυντής