Τηλέφωνο: 210.2628332 | Ανδρομάχης & Χασιάς 131.22 Ίλιον  | mail@2epal-iliou.att.sch.gr

Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής από την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024 και ώρα 07:00 έως και την Παρασκευή 05 Ιουλίου 2024 και ώρα 23:59

Δημοσιεύτηκε από τον/την Γεραποστόλου Μ. στις

Από τις 27 Ιουνίου 2024 και ώρα 07:00 έως και τις 05 Ιουλίου 2024 και ώρα 23:59, όσοι/ες επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. -ΕΠΑ.Λ. και ημερήσιων Π.ΕΠΑ.Λ., θα μπορούν να υποβάλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση» για το σχολικό έτος 2024-2025.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής «e-εγγραφές», στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

ή μέσω της διαδικτυακής πύλης:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio

συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής οι κηδεμόνες πρέπει να καταθέσουν στο σχολείο:

 1. Το έντυπο – απόδειξη της εγγραφής από το e-Eggrafes
 2. Υπεύθυνη Δήλωση Κηδεμόνα  
 3. Υπεύθυνη Δήλωση συναίνεσης έτερου Κηδεμόνα (είτε με αποστολή e-mail είτε με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986) στον/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, που έχει κατανεμηθεί ο/η μαθητής/τρια, ότι εγκρίνει το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αίτησης, όπως εκείνο έχει υποβληθεί.
 4. Την αίτηση εγγραφής (Προσοχή με βάση τα στοιχεία επικοινωνίας που θα δηλώσετε, θα ενημερώνεστε από το σχολείο για την πρόοδο του/της μαθητή/τριας και τις απουσίες του/της)
 5. Άδεια παραμονής και πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένα (Μόνο για αλλοδαπούς)
 6. Κατάλληλος τίτλος σπουδών
   ➡ Για μαθητές που φοιτούν σε ΓΕΛ ή άλλο ΕΠΑΛ  απαιτείται βεβαίωση σπουδών
   ➡ Για απόφοιτους ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ  απαιτείται αντίγραφο απολυτηρίου ή πτυχίου

Για εγγραφές της Α΄τάξης και της Β΄και Γ΄ που προέρχονται από άλλα σχολεία επιπλέον απαιτούνται:

 1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 2. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ), για τις νέες εγγραφές που θα παρακολουθούν και μαθήματα Γενικής Παιδείας από Καρδιολόγο, Παθολόγο και Γενικής Ιατρικής.
 3. Τρεις (3) έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητας
 4. Φωτοτυπία ταυτότητας ή Διαβατηρίου Κηδεμόνα και Μαθητή