Τηλέφωνο: 210.2628332 | Ανδρομάχης & Χασιάς 131.22 Ίλιον  | mail@2epal-iliou.att.sch.gr

Κατανομή σε ΕΕΚ- Υποψήφιοι με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Δημοσιεύτηκε από τον/την Χουστουλάκη Ε. στις

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΔΕ σε ΕΕΚ (2023) 15-5-23