Τηλέφωνο: 210.2628332 | Ανδρομάχης & Χασιάς 131.22 Ίλιον  | mail@2epal-iliou.att.sch.gr

Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

Δημοσιεύτηκε από τον/την Χουστουλάκη Ε. στις

Τίτλοι σπουδών:
Οι απόφοιτοι της Ειδικότητας  παίρνουν δύο (2) τίτλους σπουδών

1. Πτυχίο  “Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού”

2. Απολυτήριο Λυκείου, όμοια και ισότιμα με το Γενικό Λύκειο

Δυνατότητες Εργασίας:
Ο απόφοιτος της ειδικότητας  Μηχανικός  Εμπορικού Ναυτικού μπορεί να:
  • Είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση, για την καλή λειτουργία των μηχανών του πλοίου, καθώς και για τον υπολογισμό και την προμήθεια καυσίμων, νερού, λιπαντικών και ανταλλακτικών του πλοίου.
  • Εργάζεται κυρίως στο μηχανοστάσιο και ελέγχει τις εργασίες συντήρησης.
  • Φροντίζει για τις επιδιορθώσεις των μηχανών και των μηχανημάτων που απαιτούνται.
  • Συνεργάζεται με τον Πλοίαρχο και τη ναυτιλιακή εταιρεία.
Ενημερωτικό Βίντεο
Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

Σχετικά με την Πρόσβαση σε Πανεπιστήμια

Οι μαθητές και μαθήτριες που επιλέγουν τον Τομέα στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Τομέα και 12 ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας ανά εβδομάδα. Στη συνέχεια, στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ., αφού επιλέξουν μία από τις 2 Ειδικότητες που παρέχει ο Τομέας, παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Ειδικότητας.  

Μαθήματα στη Β΄Τάξη
Μαθήματα Ώρες
1. Ναυσιπλοΐα Ι  2Θ  + 2Ε
2. Ηλεκτρικές Μηχανές Ι 2Θ 
3. Στοιχεία Ναυπηγίας – Ευστάθεια πλοίου – Αρχές Πρόωσης 2Θ + 2Ε
4. Ναυτικά Αγγλικά
5. Ναυτική Μηχανολογία 3Θ + 2Ε
6. Στοιχεία Μηχανολογικού -Ναυπηγικού Σχεδίου
7. Συστήματα Ελέγχου Γέφυρας -Μηχανοστασίου
8. Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Διοίκηση Πλοίου
Σύνολο23 Ώρες
Πηγή:ΦΕΚ 2322_07/07/2017

Μαθήματα Ειδικότητας – Γ΄ Τάξη
ΜαθήματαΏρες
1 Μηχανές Πλοίου II 3Θ  
2 Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία 3Θ 
3 Βοηθητικά Μηχανήματα – Δίκτυα – Ψυκτικές και Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις Πλοίου 4Θ+2E
4 Ηλεκτρικές Μηχανές II – Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Πλοίου 2Θ 
5 Ναυτικά Αγγλικά II
6 Μηχανολογικές Κατασκευές Πλοίου – Μηχανολογικό Σχέδιο με χρήση Η/Υ
7 Τήρηση Φυλακής Μηχανοστασίου
ΣύνολοΏρες
Πηγή:ΦΕΚ 2275/04.07.2017