Τηλέφωνο: 210.2628332 | Ανδρομάχης & Χασιάς 131.22 Ίλιον  | mail@2epal-iliou.att.sch.gr

Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού

Δημοσιεύτηκε από τον/την Χουστουλάκη Ε. στις

Τίτλοι σπουδών:

Οι απόφοιτοι της Ειδικότητας  παίρνουν δύο (2) τίτλους σπουδών

1. Πτυχίο  “Πλοιάρχου Εμπορικού Ναυτικού2. Απολυτήριο Λυκείου, όμοια και ισότιμα με το Γενικό Λύκειο

Δυνατότητες Εργασίας:

Ο απόφοιτος της ειδικότητας  Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού μπορεί να:

 • Είναι ο κυβερνήτης του πλοίου και ταυτόχρονα ο αντιπρόσωπος του πλοιοκτήτη στο πλοίο.
 • Είναι ο κύριος υπεύθυνος για την ασφάλεια του πλοίου, του πληρώματος, του φορτίου και των επιβατών.
 • Χαράζει την πορεία του πλοίου, κατευθύνει και οργανώνει την εργασία όλου του πληρώματος.
 • Φροντίζει για την τήρηση της τάξης, ενδιαφέρεται για την καταλληλότητα και για την αποτελεσματική λειτουργία του πλοίου.
 • Συνεργάζεται με το Μηχανικό και τη ναυτιλιακή εταιρεία.
Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού
Σχετικά με την Πρόσβαση σε Πανεπιστήμια
Δείτε τι ισχύει για τα ποσοστά πρόσβασης αποφοίτων ΕΠΑΛ
Τμήματα μόνο για απόφοιτους Ναυτιλιακού Τομέα και κοινά τμήματα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Νομοθεσία:

ΦΕΚ 67 τ. Α’/19.03.2020

Π.Δ 243/98 (ΦΕΚ 181/29.07.1998, τ.’ Α’) όπως έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ. 295/99(ΦΕΚ 266/30.11.1999, τ.’ Α’)  και τοΠ.Δ. 19/01 (ΦΕΚ 14/31.01.2001, τ’ Α’) καιΝ.Δ. 4283 άρθρο 12 παρ. 2 ΦΕΚ 189/10.09.2014 καιΝ.Δ. 187(ΦΕΚ 261/03.10.1973)Επαγγελματικές  Άδειες

 1. Πλοιάρχου Γ’ τάξης Ε.Ν. μη προαγωγικό (πτυχίο, αποφοίτηση από το τμήμα εκπαίδευσης Πλοίαρχων Γ’ Σ.Ε.Ν., 36 μήνες θαλάσσια υπηρεσία – 12 σε πλοία πάνω από 1500 ο.χ. κατευθυνόμενης εκπαίδευσης και 24 μήνες σε πλοία πάνω από 500 ο.χ. – πιστοποιητικό εκπαίδευσης από Δ.Σ.Ε.Ν.)
 2. Κυβερνήτη Γ’ τάξης Ε.Ν. (πτυχίο, 18 μήνες θαλάσσια υπηρεσία σε πλοία μέχρι 1.500 ο.χ. – 12 σε πλοία πάνω από 75 ο.χ. κατευθυνόμενης εκπαίδευσης – πιστοποιητικό εκπαίδευσης από Δ.Σ.Ε.Ν.)
 3. Κυβερνήτη Β’ τάξης Ε.Ν. (πτυχίο, 30 μήνες θαλάσσια υπηρεσία σε πλοία από 75 έως  1.500 ο.χ. – 12 κατευθυνόμενη εκπαίδευση  – πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δ.Σ.Ε.Ν.)
 4. Κυβερνήτη Α’ τάξης Ε.Ν.  (πτυχίο Κυβερνήτη Β’ τάξης, 1 έτος θαλάσσια υπηρεσία σε πλοία πάνω από 75 ο.χ.
 5. Κυβερνήτη ρυμουλκών (πτυχίο, 30 μήνες θαλάσσια υπηρεσία – 12 κατευθυνόμενη εκπαίδευση  – πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δ.Σ.Ε.Ν.
 6. Κυβερνήτη Τουριστικών Θαλαμηγών (πτυχίο, 30 μήνες θαλάσσια υπηρεσία σε Τουριστικά Θαλαμηγά  από 75 έως 1.500 κ.ο.χ. – 12 κατευθυνόμενη εκπαίδευση  – πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δ.Σ.Ε.Ν. 

Οι μαθητές και μαθήτριες που επιλέγουν τον Τομέα στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Τομέα και 12 ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας ανά εβδομάδα. Στη συνέχεια, στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ., αφού επιλέξουν μία από τις 2 Ειδικότητες που παρέχει ο Τομέας, παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Ειδικότητας.  

Β΄Τάξη – Μαθήματα Τομέα
Μαθήματα Ώρες
1Ναυσιπλοΐα Ι 2Θ  + 2Ε
2Ηλεκτρικές Μηχανές Ι2Θ 
3Στοιχεία Ναυπηγίας – Ευστάθεια πλοίου – Αρχές Πρόωσης2Θ + 2Ε
4Ναυτικά Αγγλικά
5Ναυτική Μηχανολογία3Θ + 2Ε
6Στοιχεία Μηχανολογικού -Ναυπηγικού Σχεδίου
7Συστήματα Ελέγχου Γέφυρας -Μηχανοστασίου
8Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Διοίκηση Πλοίου
Σύνολο23 h
Πηγή:ΦΕΚ 2322_07/07/2017
Μαθήματα Ειδικότητας – Γ΄ Τάξη
ΜαθήματαΏρες
1Ναυσιπλοΐα II3Θ  
2Ναυτικό Δίκαιο -Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία3Θ 
3Ευστάθεια – Μεταφορά Φορτίων
4Τήρηση Φυλακής Γέφυρας -Διεθνείς Κανονισμοί Αποφυγής Σύγκρουσης (ΔΚΑΣ)3Θ 
5Ναυτικά Αγγλικά II
6Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα -Ναυτικές Επικοινωνίες – Συστήματα Ηλεκτρονικού Χάρτη ECDIS2Θ+3Ε
7Υποτυπώσεις Ναυσιπλοΐας
Σύνολο23 h
Πηγή:ΦΕΚ 2275/04.07.2017