Τηλέφωνο: 210.2611632 | Ανδρομάχης & Χασιάς 131.22 Ίλιον  | mail@2epal-iliou.att.sch.gr

Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Δημοσιεύτηκε από τον/την Χουστουλάκη Ε. στις

Τίτλοι σπουδών:
Οι απόφοιτοι της Ειδικότητας  παίρνουν δύο (2) τίτλους σπουδών

1. Πτυχίο  “Τεχνικού Τεχνολογίας Τροφίμων & Ποτών”

2. Απολυτήριο Λυκείου, όμοια και ισότιμα με το Γενικό Λύκειο

Αντικείμενο Σπουδών

Ο μαθητής της ειδικότητας του Τεχνικού Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών αναμένεται να αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις:

 • Να γνωρίζει και να παρακολουθεί τα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων.
 • Να γνωρίσει τη διαδικασία της επεξεργασίας , της συντήρησης και τη μεταποίηση των τροφίμων.
 • Να εκτελεί εργασίες καθαρισμού, συντήρησης και λειτουργίας μηχανημάτων.
 • Να γνωρίζει τα υλικά που πρέπει να χρησιμοποιούνται στις διάφορες συσκευασίες.
 • Να γνωρίζει τα προβλήματα της δημόσιας υγείας που συνδέονται με τα τρόφιμα.
 • Να εκτελεί εργασίες στην αποθήκευση των τροφίμων
Προοπτικές απασχόλησης

Ο απόφοιτος του τομέα Γεωπονίας, με πτυχίο επιπέδου 3 στην ειδικότητα του Τεχνικού Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών , με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά έχει τη δυνατότητα να εργαστεί στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως βοηθητικό εξειδικευμένο προσωπικό.

Α. Στο Δημόσιο τομέα πάντοτε με την εποπτεία και την καθοδήγηση των πτυχιούχων επιστημόνων Α.Ε.Ι. και πτυχιούχων τεχνολόγων Τ.Ε.Ι., μπορεί να εργαστεί:

 • στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στον τομέα τροφίμων (έλεγχος στην επεξεργασία, στη μεταποίηση, στην παραγωγή και στη συσκευασία των τροφίμων)
 • στο Γενικό Χημείο του Κράτους στα εργαστήρια ανάλυσης τροφίμων.

Β. Στον Ιδιωτικό Τομέα:

 •  μπορεί να εκτελεί βασικές εργασίες σε βιομηχανίες τροφίμων κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας πάντοτε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και με την εποπτεία των πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.
 •  σε σύγχρονες βιομηχανίες τροφίμων παραγωγής φυτικών και ζωϊκών τροφίμων εκτελεί βασικές εργασίες καθαρισμού συντήρησης, λειτουργίας και απολύμανσης μηχανημάτων και γραμμών παραγωγής.
 •  μπορεί να λειτουργήσει ιδιωτικό κατάστημα πώλησης τροφίμων, μονάδα μεταποίησης, επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων πάντοτε με τον έλεγχο και την εποπτεία των πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.
Ενημερωτικό Βίντεο

Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Σχετικά με την Πρόσβαση σε Πανεπιστήμια
Μαθήματα Τομέα

Οι μαθητές και μαθήτριες που επιλέγουν τον Τομέα Γεωπονίας, φυτικής παραγωγής στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Τομέα και 12 ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας ανά εβδομάδα. Στη συνέχεια, στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ., αφού επιλέξουν μία από τις Ειδικότητες που παρέχει ο Τομέας, παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Ειδικότητας

Μαθήματα Τομέα Β΄Τάξης
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης
2 Περιβάλλον και Γεωργία 1Θ+2E
3 Φυτική Παραγωγή 2Θ+3E
4 Ζωική Παραγωγή 2Θ+1Ε
5 Τεχνολογία Τροφίμων 2Θ+2Ε
6 Αρχές Αρχιτεκτονικής Τοπίου 1Θ+1Ε
7 Στοιχεία Γεωργικών Εγκαταστάσεων & Γεωργικά Μηχανήματα 2Θ+1Ε
8 Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ
Πηγή: ΦΕΚ 1567/2-6-2016  

Μαθήματα Ειδικότητας – Γ΄Τάξη
ΜαθήματαΏρες
1. Σύγχρονες  Γεωργικές Επιχειρήσεις 3Θ 
2. Αρχές Βιολογικής Γεωργίας 3Θ 
3. Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων 2Θ + 2Ε
4. Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων 2Θ + 3Ε
5. Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων 2Θ + 2Ε
6. Ασφάλεια Τροφίμων 2Θ+1Ε
Σύνολο23 Ώρες
Πηγή:ΦΕΚ 1426 / 26.4.2017
Με έντονη γραμματοσειρά τα Πανελλαδικά Εξεταζόμενα Μαθήματα