Τηλέφωνο: 210.2628332 | Ανδρομάχης & Χασιάς 131.22 Ίλιον  | mail@2epal-iliou.att.sch.gr

Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Δημοσιεύτηκε από τον/την Χουστουλάκη Ε. στις

Τίτλοι σπουδών:

Οι απόφοιτοι της Ειδικότητας  παίρνουν δύο (2) τίτλους σπουδών

1. Πτυχίο  “Τεχνικού Τεχνολογίας Τροφίμων & Ποτών 2. Απολυτήριο Λυκείου, όμοια και ισότιμα με το Γενικό Λύκειο

Αντικείμενο Σπουδών

Ο μαθητής της ειδικότητας του Τεχνικού Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών αναμένεται να αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις:

 • Να γνωρίζει και να παρακολουθεί τα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων.
 • Να γνωρίσει τη διαδικασία της επεξεργασίας , της συντήρησης και τη μεταποίηση των τροφίμων.
 • Να εκτελεί εργασίες καθαρισμού, συντήρησης και λειτουργίας μηχανημάτων.
 • Να γνωρίζει τα υλικά που πρέπει να χρησιμοποιούνται στις διάφορες συσκευασίες.
 • Να γνωρίζει τα προβλήματα της δημόσιας υγείας που συνδέονται με τα τρόφιμα.
 • Να εκτελεί εργασίες στην αποθήκευση των τροφίμων
Προοπτικές απασχόλησης

Ο απόφοιτος του τομέα Γεωπονίας, με πτυχίο επιπέδου 3 στην ειδικότητα του Τεχνικού Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών , με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά έχει τη δυνατότητα να εργαστεί στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως βοηθητικό εξειδικευμένο προσωπικό.

Α. Στο Δημόσιο τομέα πάντοτε με την εποπτεία και την καθοδήγηση των πτυχιούχων επιστημόνων Α.Ε.Ι. και πτυχιούχων τεχνολόγων Τ.Ε.Ι., μπορεί να εργαστεί:

 • στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στον τομέα τροφίμων (έλεγχος στην επεξεργασία, στη μεταποίηση, στην παραγωγή και στη συσκευασία των τροφίμων)
 • στο Γενικό Χημείο του Κράτους στα εργαστήρια ανάλυσης τροφίμων.

Β. Στον Ιδιωτικό Τομέα:

 •  μπορεί να εκτελεί βασικές εργασίες σε βιομηχανίες τροφίμων κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας πάντοτε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και με την εποπτεία των πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.
 •  σε σύγχρονες βιομηχανίες τροφίμων παραγωγής φυτικών και ζωϊκών τροφίμων εκτελεί βασικές εργασίες καθαρισμού συντήρησης, λειτουργίας και απολύμανσης μηχανημάτων και γραμμών παραγωγής.
 •  μπορεί να λειτουργήσει ιδιωτικό κατάστημα πώλησης τροφίμων, μονάδα μεταποίησης, επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων πάντοτε με τον έλεγχο και την εποπτεία των πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

Ενημερωτικό Βίντεο

Δυνατότητα Εισαγωγής


Από το σχολικό έτος 2016-2017 δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα σε όλους τους απόφοιτους των ΕΠΑΛ,να εισάγονται σε σχολές και τμήματα των Πανεπιστημίων,αντίστοιχα των τομέων που σπούδασαν στα ΕΠΑΛ, με τις ίδιες εξετάσεις και για ειδικό ποσοστό επιπλέον θέσεων 1%. (Νόμος 4386/2016) Επίσης δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:

Τμήματα για Υποψηφίους  Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος


Μαθήματα Τομέα (Β΄ Τάξη) – Ειδικότητας (Γ΄Τάξη)Β΄ΤΑΞΗ – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ
Μαθήματα Ώρες
1. Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης
2. Περιβάλλον και Γεωργία 1Θ +2Ε
3. Φυτική Παραγωγή 2Θ + 3Ε
4. Ζωϊκή Παραγωγή 2Θ + 1Ε
5. Τεχνολογία Τροφίμων 2Θ + 2Ε
6. Αρχές Αρχιτεκτονικής Τοπίου 1Θ + 1Ε
7. Στοιχεία Γεωργικών Εγκαταστάσεων & Γεωργικά Μηχανήματα 2Θ + 1Ε
8. Αγγλικά Τομέα
Σύνολο: 23 ώρες
Πηγή: ΦΕΚ 1567/2-6-2016  

Γ΄ΤΑΞΗ –ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ
Μαθήματα Ώρες
1. Σύγχρονες  Γεωργικές Επιχειρήσεις 3Θ 
2. Αρχές Βιολογικής Γεωργίας 3Θ 
3. Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων 2Θ + 2Ε
4. Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων 2Θ + 3Ε
5. Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων 2Θ + 2Ε
6. Ασφάλεια Τροφίμων 2Θ+1Ε
Σύνολο: 23 ώρες
Πηγή:ΦΕΚ 1426 / 26.4.2017
Με έντονη γραμματοσειρά τα Πανελλαδικά Εξεταζόμενα Μαθήματα

Πηγές Άρθρου:http://www.mysep.gr/http://www.iep.edu.gr/Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου 2017