Τηλέφωνο: 210.2628332 | Ανδρομάχης & Χασιάς 131.22 Ίλιον  | mail@2epal-iliou.att.sch.gr

Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Δημοσιεύτηκε από τον/την Χουστουλάκη Ε. στις

Τίτλοι σπουδών:

Οι απόφοιτοι της Ειδικότητας  παίρνουν δύο (2) τίτλους σπουδών

1. Πτυχίο  “Τεχνικού Φυτικής Παραγωγής”

2. Απολυτήριο Λυκείου, όμοια και ισότιμα με το Γενικό Λύκειο

Δυνατότητες Εργασίας- Επαγγελματικά Καθήκοντα

Να γνωρίζει τις βασικές αρχές της λειτουργίας του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, τις αξιοποιήσιμες δυνατότητες του και τους τρόπους εμπορικής τους διαχείρισης, συντήρησης και επέκτασής του (δρυμοί, βιότοποι, κ.λπ.).

Να προστατεύει τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον.

Να εκτελεί αυτόνομη επιχειρηματική παραγωγή βασικών φυτικών προϊόντων (να προετοιμάζει το  εδάφους για φυτεύσεις ή σπορές, να φυτεύει, λιπαίνει, καλλιεργεί και αρδεύει την παραγωγή του, να  συλλέγει και να  αποθηκεύει την παραγωγή του, να χειρίζεται, επισκευάζει και συντηρεί  τα σκεύη και τα εργαλεία του, κ.λπ.).

Να εκτιμά το είδος και την ποσότητα της παραγωγής που θα καλλιεργήσει, σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς, του καιρού, του μεγέθους και της θέσης της επιχείρησης.

Να επιλέγει τη γη που θα καλλιεργήσει, να καθορίζει το χρόνο άροσης και να εκτελεί ειδικές τεχνικές εργασίες κατεργασίας και συντήρησης του εδάφους.

Να επιλέγει και να αγοράζει τύπους και ποσότητες από σπόρους ή άλλο πολλαπλασιαστικό υλικό που θα χρησιμοποιήσει, τα λιπάσματα και τον εξοπλισμό.

Να εκτελεί βασικές εργασίες φυτοπροστασίας και ζιζανιοκτονίας, με συμβατικές κυρίως μεθόδους (αναγνώριση βασικών συμπτωμάτων ασθενειών, διάκριση γεωργικών φαρμάκων και σκευασμάτων).

Να υπολογίζει το κόστος και το κέρδος και να εκτιμά την μελλοντική του παραγωγή (στοιχεία εκτιμητικής).

Να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί  τους βασικούς κανόνες της γεωργικής οικονομίας.

Να αποκτήσει επιχειρηματική συνείδηση.

Να εκτελεί βασικές εργασίες λίπανσης (προσδιορισμός των λιπαντικών απαιτήσεων μιας καλλιέργειας, σχεδιασμός προγράμματος λίπανσης, εφαρμογής  λιπασμάτων, κ.λπ.).

Να εκτελεί βασικές εργασίες συλλογής και αποθήκευσης των προϊόντων του (χειρισμός πρώτης ύλης και εξοπλισμού, διαλογή, τυποποίηση μεταφοράς, κ.λπ.).

Να εφαρμόζει τις βασικές αρχές της βιολογικής γεωργίας.

Να χειρίζεται και να συντηρεί βασικά γεωργικά μηχανήματα και μηχανήματα κατεργασίας εδάφους.

Να εκτελεί βασικές εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων  και εξοπλισμού. Να τηρεί βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό του χώρο.


Σχετικά με την Πρόσβαση σε Πανεπιστήμια
Ενημερωτικό Βίντεο
Φυτικής Παραγωγής
Μαθήματα Τομέα

Οι μαθητές και μαθήτριες που επιλέγουν τον Τομέα Γεωπονίας, φυτικής παραγωγής στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Τομέα και 12 ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας ανά εβδομάδα. Στη συνέχεια, στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ., αφού επιλέξουν μία από τις Ειδικότητες που παρέχει ο Τομέας, παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Ειδικότητας

Μαθήματα Τομέα Β΄Τάξης
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης
2 Περιβάλλον και Γεωργία 1Θ+2E
3 Φυτική Παραγωγή 2Θ+3E
4 Ζωική Παραγωγή 2Θ+1Ε
5 Τεχνολογία Τροφίμων 2Θ+2Ε
6 Αρχές Αρχιτεκτονικής Τοπίου 1Θ+1Ε
7 Στοιχεία Γεωργικών Εγκαταστάσεων & Γεωργικά Μηχανήματα 2Θ+1Ε
8 Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ
Πηγή: ΦΕΚ 1567/2-6-2016  


Μαθήματα Ειδικότητας – Γ΄ Τάξη
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
2Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
3Δενδροκομία – Αμπελουργία2Θ+3Ε
4Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας – Κηπευτικές Καλλιέργειες2Θ+3Ε
5Αρδεύσεις Καλλιεργειών1Θ+2Ε
6Φυτοπροστασία2Θ+2Ε
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:23 ΩΡΕΣ

Πηγή:ΦΕΚ 2072 / 15.6.2017

   Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο

Με έντονη γραμματοσειρά τα Πανελλαδικά Εξεταζόμενα Μαθήματα

Πηγές Άρθρου:http://www.mysep.gr/http://www.iep.edu.gr/Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου 2017