Τμήματα ΑΕΙ Κοινά για όλους τους Τομείς

Ενημέρωση άρθρου:08-04-2020 Παρακάτω μπορείτε να δείτε σε ποια τμήματα έχουν πρόσβαση οι υποψήφιοι όλων των τομέων των ΕΠΑΛ Λήψη