Τηλέφωνο: 210.2628332 | Ανδρομάχης & Χασιάς 131.22 Ίλιον  | mail@2epal-iliou.att.sch.gr

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Δημοσιεύτηκε από τον/την Χουστουλάκη Ε. στις

Με mail στο σχολείο θα πρέπει να αποστείλουν τα σχετικά δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Αίτησης – Δήλωσης, δηλαδή ως 9 Απριλίου 2020, οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Οι προφορικά εξεταζόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά μαζί με την αίτησή τους για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2020 την αίτησή τους (ή την αίτηση του κηδεμόνα τους , εάν είναι ανήλικοι) για την προφορική εξέτασή τους μαζί με την απαιτούμενη γνωμάτευση από ΚΕΣΥ (ΚΕΔΔΥ) ή άλλο εγκεκριμένο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο σε περίπτωση που δεν τα έχουν ήδη υποβάλλει στο σχολείο

Το ίδιο ισχύει και για τα Ειδικά Μαθήματα στα οποία ενδεχομένως επιθυμεί να εξεταστεί κάποιος υποψήφιος.

Παρακάτω θα βρείτε τις τις εγκυκλίους για τις αιτήσεις υποψηφίων που θα λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2020 καθώς και τα  υποδείγματα της αίτησης που θα πρέπει να καταθέσουν στο σχολείο οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά. 

Υπενθυμίζουμε ότι ο τρόπος εξέτασης των Ειδικών μαθημάτων είναι ο ίδιος με τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Δηλαδή υποψήφιος που εξετάζεται προφορικά στα γενικά μαθήματα εξετάζεται προφορικά και στα ειδικά μαθήματα και το αντίστροφο.

Σημαντική επισήμανση: Για να είναι δυνατή η επεξεργασία των αιτήσεων στο σχολείο μας θα πρέπει αυτές να αποστέλλονται σε αρχείο word. Σε διαφορετική περίπτωση (open oficce, google docs) χάνεται η μορφοποίηση του αρχείου με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα.

Είμαστε στη διάθεσή σας για ό,τι πρόσθετο.