Τηλέφωνο: 210.2628332 | Ανδρομάχης & Χασιάς 131.22 Ίλιον  | mail@2epal-iliou.att.sch.gr

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Δημοσιεύτηκε από τον/την Χουστουλάκη Ε. στις

Τίτλοι Σπουδών

Οι απόφοιτοι της Ειδικότητας  παίρνουν δύο (2) τίτλους σπουδών

1. Πτυχίο  “Υπαλλήλου Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών 2. Απολυτήριο Λυκείου, όμοια και ισότιμα με το Γενικό Λύκειο

Δυνατότητες Εργασίας
Ο απόφοιτος  της ειδικότητας Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών μπορεί να εργαστεί στα παρακάτω  ενδεικτικά επαγγέλματα:
Ως υπάλληλος οικονομικών  υπηρεσιών με αρμοδιότητες να :
 • Να τηρεί λογιστικά βιβλία Α’ κατηγορίας και ΚΒΣ.
 • Εκδίδει, συγκεντρώνει, ελέγχει και κωδικοποιεί τα παραστατικά του λογιστηρίου της Οικονομικής μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ.
 • Παρακολουθεί την κίνηση λογαριασμών των πελατών.
 • Φροντίζει να εισπράττει λογαριασμούς και να εξοφλεί οφειλές.
 • Διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες καθώς και εργασίες σχετικές με τα ασφαλιστικά ταμεία.
 • Παρακολουθεί τα αποθέματα διαφόρων αγαθών (εμπορευμάτων, πρώτων υλών, κ.λπ.).
 • Συμμετέχει στη διενέργεια απογραφής  καθώς και στην κατάρτιση προϋπολογισμού της οικονομικής μονάδας.
Ως υπάλληλος διοικητικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες να:
 • Συντάσσει, δακτυλογραφεί και διεκπεραιώνει αλληλογραφία, εκθέσεις, αναφορές και κάθε είδους έντυπα.
 • Ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα.
 • Οργανώνει και διεκπεραιώνει συσκέψεις, ταξίδια, συναντήσεις και συνεντεύξεις ανωτέρων στελεχών.
 • Συγκεντρώνει οικονομικές πληροφορίες από όλα τα τμήματα.
 • Διεκπεραιώνει δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων.

Συμπερασματικά, ο υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών μπορεί να απασχοληθεί κυρίως σε οικονομικές  υπηρεσίες υπουργείων, τράπεζες, εταιρείες και λογιστικά γραφεία, χρηματιστηριακά γραφεία, ασφαλιστικά ταμεία, κ.α. 

 Ενημερωτικό Βίντεο Ειδικότητας

Σχετικά με την πρόσβαση σε πανεπιστήμια 

Επαγγελματικά Δικαιώματα

 Νομοθεσία: 

Επαγγελματικές  Άδειες

 • Λογιστή  Φοροτεχνικού Δ΄ τάξεως (πτυχίο, 10ετής προϋπηρεσία ως βοηθός λογιστή)
 • Λογιστής Φοροτεχνικού Γ’ τάξεως (5ετής προϋπηρεσία ως Λογιστής Φοροτεχνικός  Δ’ τάξεως  + εξετάσεις)
 Μαθήματα Τομέα (Β΄ Τάξη)
ΜαθήματαΏρες
1. Αρχές Λογιστικής 3Θ + 3Ε
2. Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
3. Θεωρία Τουρισμού και Εφαρμογές
4. Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (logistics)
5. Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές – Λογιστικά Φύλλα (Excel)
6. Στοιχεία Δικαίου (Αστικού – Εμπορικό – Εργατικό – Τουριστικό)
7. Οικονομικά Μαθηματικά & Στατιστική
8. Αγγλικά Τομέα
Σύνολο: 23 ώρες

Γ΄ ΤΑΞΗ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜαθήματαΏρες
1. Άρχες Οικονομικής Θεωρίας
2. Άρχες Οργάνωσης και Διοίκησης
3. Φορολογική Πρακτική 2Θ + 4Ε
4. Λογιστικές Εφαρμογές
5. Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
6. Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου 2Θ+2Ε
Σύνολο: 23 ώρες