Τηλέφωνο: 210.2628332 | Ανδρομάχης & Χασιάς 131.22 Ίλιον  | mail@2epal-iliou.att.sch.gr

Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Δημοσιεύτηκε από τον/την Χουστουλάκη Ε. στις

Τίτλοι σπουδών:

Οι απόφοιτοι της Ειδικότητας  παίρνουν δύο (2) τίτλους σπουδών

1. Πτυχίο  “Τεχνικού Η/Υ και Δικτύων Η/Υ”

2. Απολυτήριο Λυκείου, όμοια και ισότιμα με το Γενικό Λύκειο

Επιπλέον

Το πτυχίο Πληροφορικής των ΕΠΑΛ αποτελεί ισόβια πιστοποίηση ECDL

Η Ειδικότητα “Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ ” σε επίπεδο ημερησίων ΕΠΑΛ της Γ΄ Αθήνας λειτουργεί αποκλειστικά στο 2ο ΕΠΑΛ Ιλίου.

Ενημερωτικό Βίντεο

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων
 Ο ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΤΟΣΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ.
Αναλυτικά, ο απόφοιτος μπορεί να εργαστεί σε:

Επιχειρήσεις, οργανισμούς, εκπαιδευτικές μονάδες κ.α., καθώς επίσης και σε φορείς που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής.

Ως ελεύθερος επαγγελματίας π.χ. γραφείο υποστήριξης και προώθησης δικτυακού εξοπλισμού και δικτυακών υπηρεσιών.

Σχετικά με την Πρόσβαση σε Πανεπιστήμια

Μαθήματα

Οι μαθητές και μαθήτριες που επιλέγουν τον Τομέα Πληροφορικής στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Τομέα και 12 ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας ανά εβδομάδα. Στη συνέχεια, στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ., αφού επιλέξουν μία από τις 2 Ειδικότητες που παρέχει ο Τομέας, παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Ειδικότητας.  

Μαθήματα στη Β΄Τάξη
Μαθήματα
Ώρες
1Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών1Θ+3Ε
2Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών2Θ+2Ε
3Βασικά Θέματα Πληροφορικής2Θ+2Ε
4Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων1Θ+2Ε
5Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων
6Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού1Θ+2Ε
7Αγγλικά Τομέα

Σύνολο23 h

Πηγή: ΦΕΚ 1567/2-6-2016


Μαθήματα στη Γ΄ Τάξη
Ώρες
1Προγραμματισμός Υπολογιστών
2Δίκτυα Υπολογιστών
3Προγραμματισμός Υπολογιστών (Εργαστήριο)
4Δίκτυα Υπολογιστών (Εργαστήριο)
5Πληροφορικιακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
6Εγκατάσταση, Διαχείριση και Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων
7Ειδικά Θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα Υπολογιστών
8Τεχνική Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτυακών Υποδομών
Σύνολο 23 h

Πηγή:ΦΕΚ 2072 / 15.6.2017

Με έντονη γραμματοσειρά τα Πανελλαδικά Εξεταζόμενα Μαθήματα