Τηλέφωνο: 210.2611632 | Ανδρομάχης & Χασιάς 131.22 Ίλιον  | mail(@)2epal-iliou.att.sch.gr

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων

Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας: www.hellenicpolice.gr η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Χουστουλάκη Ε., πριν από

Εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Προκηρύχθηκε από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας, ο διαγωνισμός για την εισαγωγή φοιτητών/τριών και σπουδαστών/στριών στις Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Χουστουλάκη Ε., πριν από

Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Τίτλοι σπουδών: Οι απόφοιτοι της Ειδικότητας  παίρνουν δύο (2) τίτλους σπουδών:  1. Πτυχίο  “Τεχνικού Τεχνολογίας Τροφίμων & Ποτών” 2. Απολυτήριο Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Χουστουλάκη Ε., πριν από

Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Τίτλοι σπουδών: Οι απόφοιτοι της Ειδικότητας  παίρνουν δύο (2) τίτλους σπουδών:  1. Πτυχίο  “Τεχνικού Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου” 2. Απολυτήριο Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Χουστουλάκη Ε., πριν από

Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

Τίτλοι σπουδών: Οι απόφοιτοι της Ειδικότητας  παίρνουν δύο (2) τίτλους σπουδών:  1. Πτυχίο  “Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού” 2. Απολυτήριο Λυκείου, όμοια Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Χουστουλάκη Ε., πριν από

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Τίτλοι Σπουδών Οι απόφοιτοι της Ειδικότητας  παίρνουν δύο (2) τίτλους σπουδών:  1. Πτυχίο  “Υπαλλήλου Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών“ 2. Απολυτήριο Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Χουστουλάκη Ε., πριν από

Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Τίτλοι σπουδών: Οι απόφοιτοι της Ειδικότητας  παίρνουν δύο (2) τίτλους σπουδών:  1. Πτυχίο  “Υπαλλήλου Τουριστικών Επιχειρήσεων” 2. Απολυτήριο Λυκείου, όμοια Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Χουστουλάκη Ε., πριν από