Τηλέφωνο: 210.2628332 | Ανδρομάχης & Χασιάς 131.22 Ίλιον  | mail@2epal-iliou.att.sch.gr

Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού

Τίτλοι σπουδών: Οι απόφοιτοι της Ειδικότητας  παίρνουν δύο (2) τίτλους σπουδών:  1. Πτυχίο  “Πλοιάρχου Εμπορικού Ναυτικού“2. Απολυτήριο Λυκείου, όμοια και ισότιμα με το Γενικό Λύκειο Δυνατότητες Εργασίας: Ο απόφοιτος της ειδικότητας  Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού μπορεί να: Είναι ο κυβερνήτης του πλοίου και ταυτόχρονα ο αντιπρόσωπος του πλοιοκτήτη στο πλοίο. Είναι ο κύριος υπεύθυνος για την Διαβάστε περισσότερα…

Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Τίτλοι σπουδών: Οι απόφοιτοι της Ειδικότητας  παίρνουν δύο (2) τίτλους σπουδών:  1. Πτυχίο  “Τεχνικού Τεχνολογίας Τροφίμων & Ποτών” 2. Απολυτήριο Λυκείου, όμοια και ισότιμα με το Γενικό Λύκειο Αντικείμενο Σπουδών Ο μαθητής της ειδικότητας του Τεχνικού Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών αναμένεται να αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις: Να γνωρίζει και να παρακολουθεί τα διάφορα στάδια της Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Χουστουλάκη Ε., πριν από

Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Τίτλοι σπουδών: Οι απόφοιτοι της Ειδικότητας  παίρνουν δύο (2) τίτλους σπουδών:  1. Πτυχίο  “Τεχνικού Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου” 2. Απολυτήριο Λυκείου, όμοια και ισότιμα με το Γενικό Λύκειο ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου αναμένεται να αποκτήσει, κατά την εκπαίδευση του, τις ακόλουθες γνώσεις και να Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Χουστουλάκη Ε., πριν από

Τομέας Γεωπονίας

Οι απόφοιτοι των ειδικοτήτων του τομέα έχουν τη δυνατότητα να ασχολούνται με νέους τρόπους και μεθόδους παραγωγής ζωοκομικών και γεωργικών προϊόντων, με τις διαδικασίες της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, με τη διακίνηση, συντήρηση, τυποποίηση, εμπορία και διαχείριση των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και ζωοτροφών, καθώς και την προστασία και αναπαραγωγή Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Χουστουλάκη Ε., πριν από

Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Τίτλοι σπουδών: Οι απόφοιτοι της Ειδικότητας  παίρνουν δύο (2) τίτλους σπουδών:  1. Πτυχίο  “Τεχνικού Φυτικής Παραγωγής” 2. Απολυτήριο Λυκείου, όμοια και ισότιμα με το Γενικό Λύκειο Δυνατότητες Εργασίας- Επαγγελματικά Καθήκοντα Να γνωρίζει τις βασικές αρχές της λειτουργίας του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, τις αξιοποιήσιμες δυνατότητες του και τους τρόπους εμπορικής τους Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Χουστουλάκη Ε., πριν από

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

Άτομα με ενδιαφέροντα και κλίση στα οικονομικά θα πρέπει να εξετάσουν την προοπτική σταδιοδρομίας στις ειδικότητες του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της τουριστικής βιομηχανίας, στα τμήματα της διοίκησης και της οικονομικής διαχείρισης τους. Οι μαθητές και μαθήτριες που επιλέγουν τον Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν 23 ώρες Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Χουστουλάκη Ε., πριν από

Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Τίτλοι σπουδών: Οι απόφοιτοι της Ειδικότητας  παίρνουν δύο (2) τίτλους σπουδών:  1. Πτυχίο  “Τεχνικού Η/Υ και Δικτύων Η/Υ” 2. Απολυτήριο Λυκείου, όμοια και ισότιμα με το Γενικό Λύκειο Επιπλέον Το πτυχίο Πληροφορικής των ΕΠΑΛ αποτελεί ισόβια πιστοποίηση ECDL Η Ειδικότητα “Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ ” σε επίπεδο ημερησίων ΕΠΑΛ της Γ΄ Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Χουστουλάκη Ε., πριν από

Τομέας Πληροφορικής

Η  πληροφορική με τις εξειδικεύσεις της διαδραματίζει πλέον έναν κορυφαίο και με ολοένα αυξανόμενη σημασία ρόλο στις εξελίξεις της τεχνολογίας και της επιστήμης σε διεθνές επίπεδο. Τα επαγγέλματα πληροφορικής απαιτούν ερευνητική και δημιουργική σκέψη, εφευρετικότητα,  φαντασία, οργανωτικές και ερευνητικές δεξιότητες, μεθοδικότητα στην εργασία και υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και συνεχούς κατάρτισης Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Χουστουλάκη Ε., πριν από

Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

Τίτλοι σπουδών: Οι απόφοιτοι της Ειδικότητας  παίρνουν δύο (2) τίτλους σπουδών:  1. Πτυχίο  “Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού” 2. Απολυτήριο Λυκείου, όμοια και ισότιμα με το Γενικό Λύκειο Δυνατότητες Εργασίας: Ο απόφοιτος της ειδικότητας  Μηχανικός  Εμπορικού Ναυτικού μπορεί να: Είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση, για την καλή λειτουργία των μηχανών του πλοίου, καθώς και για τον υπολογισμό Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Χουστουλάκη Ε., πριν από

Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

Η ναυτιλία αποτελεί –παραδοσιακά- βασικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας με σημαντική συνεισφορά στο ελληνικό ΑΕΠ. Η επιτυχία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο ανθρώπινο δυναμικό που τη στελεχώνει, τόσο σε προσωπικό διοίκησης (Πλοίαρχοι – Μηχανικοί), όσο και σε άλλους ναυτικούς. Είναι τομέας που απαιτεί υπευθυνότητα, ηγετικές και μηχανικές δεξιότητες, γνώση Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Χουστουλάκη Ε., πριν από

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Τίτλοι Σπουδών Οι απόφοιτοι της Ειδικότητας  παίρνουν δύο (2) τίτλους σπουδών:  1. Πτυχίο  “Υπαλλήλου Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών“ 2. Απολυτήριο Λυκείου, όμοια και ισότιμα με το Γενικό Λύκειο Δυνατότητες Εργασίας Ο απόφοιτος  της ειδικότητας Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών μπορεί να εργαστεί στα παρακάτω  ενδεικτικά επαγγέλματα: Ως υπάλληλος οικονομικών  υπηρεσιών με αρμοδιότητες να : Να τηρεί Διαβάστε περισσότερα…

Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Τίτλοι σπουδών: Οι απόφοιτοι της Ειδικότητας  παίρνουν δύο (2) τίτλους σπουδών:  1. Πτυχίο  “Υπαλλήλου Τουριστικών Επιχειρήσεων” 2. Απολυτήριο Λυκείου, όμοια και ισότιμα με το Γενικό Λύκειο Δυνατότητες Εργασίας Ο απόφοιτος της ειδικότητας Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων μπορεί να εργαστεί σε Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με αρμοδιότητες να: Βοηθά στο τμήμα υποδοχής του ξενοδοχείου κατά την άφιξη και Διαβάστε περισσότερα…

Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Τίτλοι σπουδών: Οι απόφοιτοι της Ειδικότητας  παίρνουν δύο (2) τίτλους σπουδών:  1. Πτυχίο  “Τεχνικού Τεχνολογίας Τροφίμων & Ποτών“ 2. Απολυτήριο Λυκείου, όμοια και ισότιμα με το Γενικό Λύκειο Αντικείμενο Σπουδών Ο μαθητής της ειδικότητας του Τεχνικού Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών αναμένεται να αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις: Να γνωρίζει και να παρακολουθεί τα διάφορα στάδια της Διαβάστε περισσότερα…