Τηλέφωνο: 210.2628332 | Ανδρομάχης & Χασιάς 131.22 Ίλιον  | mail@2epal-iliou.att.sch.gr

Σχολικό Έτος 2020-21

Στα πλαίσια της Ερευνητικής Εργασίας 2020-2021 οι μαθητές της Α2β τάξης ανέπτυξαν τις ενότητες: 

1) Τι είναι εθισμός-εξαρτησιογόνες ουσίες 

2) Κοινωνικές τάξεις 

3) Η μόλυνση του περιβάλλοντος 

Σκοπός,της κάθε ερευνητικής εργασίας είναι: 

α) να ενθαρρύνει την πρωτοβουλία του κάθε μαθητή στην έρευνα της γνώσης. Την ενεργό εμπλοκή του σε όλες τις φάσεις της ερευνητικής του εργασίας, καθώς και στην απόκτηση δεξιοτήτων τόσο στην σύνταξη του γραπτού λόγου όσο και στην τοποθέτηση video, φωτογραφίας, link κ.λ.π 

β)Μπορεί και συμβάλει στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ του μαθητή και του/της καθηγήτριας καθώς και στην ομαλή επικοινωνία των μαθητών μεταξύ τους για την συν διαμόρφωσή και ολοκλήρωση της εργασίας τους. 

γ)Σκοπός επίσης είναι να παροτρύνει τους μαθητές στην αυτενέργεια δηλαδή στην βιωματική κατάκτηση της γνώσης μέσω της προσωπικής τους συμμετοχής. 

 

                                                                                                                                                                    Η εκπαιδευτικός Ναυτικού τομέα Πλοιάρχων Μάγδα Μάντζου

Κοινωνική τάξη- Μαθητής: Μάμα Λέντι Τάξη:A2β
Η μόλυνση του περιβάλλοντος Μαθητής : Marco Brigita
Εθισμός Μαθητές: Θ.Μανάφας Ά.Μιχαλόπουλους Ι. Λυκοτραφίτης Α. Λουλούδης Μ. Μιχαλίτσης