Τηλέφωνο: 210.2628332 | Ανδρομάχης & Χασιάς 131.22 Ίλιον  | mail@2epal-iliou.att.sch.gr

Erasmus+ 2017-2018

Δημοσιεύτηκε από τον/την Χουστουλάκη Ε. στις

Το 2ο ΕΠΑΛ Ιλίου Γ’ Δ/νσης Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Αθήνας συμμετέχοντας ως βασικός εταίρος στην κοινοπραξία (5ου Ε.Κ Γ’ Αθήνας, 1ου-2ου ΕΠΑΛ Ιλίου,1ου ΕΠΑ.Λ Πετρούπολης,) υλοποίησε για το σχ.έτος 2017-18, το εγκεκριμένο πρόγραμμα Erasmus+ 

«Πιστοποίηση και Αξιολόγηση της Μαθητείας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση».

Το πρόγραμμα κινητικότητας αποτέλεσε συνέχεια του προγράμματος που   υλοποιήθηκε το σχ.έτος 2016-17 , σε φορείς της Γερμανίας, «Ο νέος θεσμός της μαθητείας-Μεταφορά καλών πρακτικών  για τη συνεργασία  της  επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τη βιομηχανία, για την πρακτική άσκηση των μαθητών».

Η κινητικότητα πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο με φορέα υποδοχής το LDI UG (Ιδιωτικό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο) από 25/11/2017 – 1/12/2017 και συμμετείχαν 12 εκπαιδευτικοί τεχνικών ειδικοτήτων από τα σχολεία της κοινοπραξίας. Οι στόχοι του σχεδίου ήταν :

 • εναρμόνιση των κριτηρίων πιστοποίησης της Μαθητείας με τα ευρωπαϊκά πρότυπα (Ευρωπαϊκά Πιστοποιητικά γνώσεων και δεξιοτήτων, Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων κ.λπ.)
 • μεταφορά και ενσωμάτωση καινοτόμων μεθόδων αξιολόγησης και τεχνογνωσίας
 • ανάπτυξη συνεργασίας με επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς φορείς με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών
 • δυνατότητα μελλοντικής ανταλλαγής μαθητευομένων
 • διαμόρφωση νέας άποψης για τη δομή της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, όπου θα κυριαρχούν η εξωστρέφεια, οι καλές πρακτικές και η θετική σχέση μεταξύ της σχολικής κοινότητας και της αγοράς εργασίας.

Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν:

 • την Επαγγελματική Σχολή Υπαλλήλων Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών Louise Schroeder Schule (https://www.osz-louise-schroeder.de/) ;που εφαρμόζει το δυικό εκπαιδευτικό σύστημα ,με 1200 μαθητές και 160 εκπαιδευτικούς
 • το Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο του Βερολίνου  IHK of Berlin (https://www.ihk-berlin.de/ ), το οποίο  αναλαμβάνει  την οργάνωση των εξετάσεων  πιστοποίησης των μαθητευομένων, την εκπαίδευση των εκπαιδευτών των εταιρειών, παρέχει βοήθεια στις επιχειρήσεις να οργανώσουν τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα,  συμβουλεύει  τους εργαζόμενους για περαιτέρω εκπαίδευση και οργανώνει σεμινάρια στις νέες τεχνολογίες.
 • το επαγγελματικό σχολείο Brillat Savarin Schule(https://www.osz-gastgewerbe.de/ueber-uns/leitbild/14-ueber-uns/leitbild/384-leitbild-englisch.html)  το μεγαλύτερο επαγγελματικό σχολείο της Γερμανίας (5000 μαθητές) με επίκεντρο τον τουριστικό κλάδο
 • το σωματείο βιοτεχνών και τεχνιτών Handwerkskamer Berlin (https://www.hwk-berlin.de/)  το οποίο έχει ως μέλη 30.000 βιοτεχνικές επιχειρήσεις ,υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης, ελέγχει και καθοδηγεί τις βιοτεχνικές επιχειρήσεις, παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα σε διάφορα τεχνικά επαγγέλματα και πιστοποιεί τεχνίτες
 • την Επαγγελματική Σχολή Lette Verein Berlin(http://www.letteverein.berlin/)  η οποία ιδρύθηκε το 1866 με σκοπό την προώθηση της γυναίκας στην αγορά εργασίας και σήμερα εκπονεί προγράμματα κατάρτισης για 800 άτομα ηλικίας 16-45 ετών με το ποσοστό των γυναικών να φθάνει στο 65%.

Συμπερασματικά διαπιστώθηκε από τους συμμετέχοντες

 • ο σημαντικός ρόλος των επιμελητηρίων στη διαδικασία αξιολόγησης των μαθητευομένων
 • ότι οι ενδιάμεσες εξετάσεις αξιολόγησης των μαθητευομένων στοχεύουνστην διερεύνηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους
 • οι τελικές εξετάσεις αξιολόγησης στο θεωρητικό και στο πρακτικό μέρος, έχουν στόχο να προσφέρουν στην αγορά εργασίας, εξειδικευμένουςπιστοποιημένους μελλοντικούς εργαζόμενους

Στα πλαίσια της κινητικότητας οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν πολιτιστικές επισκέψεις  στο Νησί των μουσείων -Μουσείο της Περγάμου, στο Μουσείο Τεχνολογίας, στο Reichstag and it`s Dome (Γερμανικό κοινοβούλιο), στην  Πύλη του Βρανδεμβούργου και στο Μουσείο του Τείχους  του Βερολίνου.