Τηλέφωνο: 210.2611632 | Ανδρομάχης & Χασιάς 131.22 Ίλιον  | mail@2epal-iliou.att.sch.gr

Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Δημοσιεύτηκε από τον/την Χουστουλάκη Ε. στις

Τελευταία τροποποίηση:  09/04/2022


 Πρόγραμμα από 11/04/22

Α΄ ΤΑΞΗ Β΄ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ΄ ΓΕΝΙΚΗΣ
Α1 Β1   Γ1
Α2 Β2 Γ2
Α3 Β3 Γ3
Β4
Β΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Γ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΒΟ ΓΝ
ΒΠ ΓΜ
ΒΓ ΓγΤ
ΒΝ1 ΓΟ
ΒΝ2

ΓΠ

ΓΤουρ

Πρόγραμμα Καθηγητών
Αίθουσες

Ώρες Διαλειμμάτων

Ωράριο λειτουργίας


Α1 

Α1

Λήψη

A2
Α2

Λήψη


A3
Α3

Λήψη


B1

Β1

Λήψη


Β2
Β2

Λήψη


B3
Β3

Λήψη


B4
Β4

Λήψη


BO
ΒΟ

Λήψη


ΒΠ
ΒΠ

Λήψη


ΒΓ
ΒΓ

Λήψη


ΒΝ1
ΒΝ1

Λήψη


ΒΝ2
ΒΝ2

Λήψη


Γ1
Γ1

Λήψη


Γ2
Γ2

Λήψη


Γ3
Γ3

Λήψη


ΓΝ
ΓΝ

Λήψη


ΓΜ
ΓΜ

Λήψη


ΓγΤ
ΓγΤ

Λήψη


ΓΟ

ΓΟ

Λήψη

 


ΓΠ
ΓΠ

Λήψη

ΓΤΟΥΡ
ΓΤΟΥΡ

Λήψη

 


Πρόγραμμα Καθηγητών
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Λήψη


Αίθουσες

CLASSROOM

Λήψη