Τηλέφωνο: 210.2611632 | Ανδρομάχης & Χασιάς 131.22 Ίλιον  | mail@2epal-iliou.att.sch.gr

Rapid test και Διαδικασία Έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης από gov.gr

Δημοσιεύτηκε από τον/την Χουστουλάκη Ε. στις

Ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες ότι για να την πραγματοποίηση rapid test των μαθητών σε δημόσιες δομές απαιτείται η συναίνεση του κηδεμόνα μέσω υπεύθυνης δήλωσης.

Για την  υπεύθυνη δήλωση οι γονείς μπορούν να απευθυνθούν είτε στο ΚΕΠ είτε να την εκδώσουν ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τα βήματα για την έκδοση της ψηφιακής υπεύθυνης δήλωσης!

Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης